This page in English

Forskargrupp

Molekylär kardiovaskulär forskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Allan Sirsjö

Forskningsämne

Hjärtkärlsjukdomar, som t.ex. hjärtinfarkt och stroke är den ledande dödsorsaken i världen och står för 17 miljoner dödsfall varje år. De uppstår då aterosklerotiska plack rupturerar och orsakar obstruktion i kärlen vilket leder till brist på syre och näringsämnen i hjärta eller hjärna. Tidigare ansågs ateroskleros vara en passiv inlagring av lipider i kärlväggen, men på senare år har forskning visat att ateroskleros är en komplicerad process som involverar ett stort antal gener som aktiveras då sjukdomen utvecklas och fortskrider.

Vi studerar molekylära mekanismer som är involverade i utvecklingen och utvecklingen av ateroskleros, och är speciellt intresserade av betydelsen av inflammatoriska faktorer.

Medlemmar i forskargruppen för Molekylär kardiovaskulär forskning

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Region Örebro läns Forskningskommitté