This page in English

Assimakis Tseronis

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YXNzaW1ha2lzLnRzZXJvbmlzO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F3145

Assimakis Tseronis
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Assimakis Tseronis

Assimakis Tseronis är docent i retorik vid Institutionen för Humaniora, Utbildning och Samhällsvetenskap (HumUS). Hans forskningsintressen faller inom områdena diskursanalys, retorisk argumentation och pragmatik. Fokus för hans forskning ligger på de textuella och semiotiska egenskaperna hos argumentativ diskurs, samt på det sociala och kulturella sammanhang i vilket sådan diskurs produceras och tolkas.

I sin doktorsavhandling och postdoktorala forskning studerade Assimakis fenomen som rör de språkliga aspekterna av argumentativ diskurs, såsom användningen av inställningsadverbial och evaluerande ord samt användningen av diskursmarkörer och konnektiv. Hans mål var att tillhandahålla en förfinad analys och värdering av argumentativ diskurs som tar hänsyn till de stilistiska och pragmalingvistiska aspekterna av språkbruk.

Därefter har han särskilt intresserat sig för den argumentativa och retoriska analysen av i synnerhet multimodal diskurs. Han har alltså fokuserat på interaktionen mellan verbala och icke-verbala modaliteter i argumentativ och övertygande kommunikation samt på de retoriska och argumentativa funktionerna hos visuella och andra icke-verbala modaliteter. Assimakis har hållit föredrag och publicerat artiklar om tryckta annonser, magasinomslag, förstasidor och dokumentärfilmer, och kombinerat argumentationsteori, retorik, pragmatik och multimodal diskursanalys.

För närvarande studerar han de argumentativa funktionerna och de retoriska effekterna av bilder i vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter.

Assimakis har undervisat i kurser på kandidat- och avancerad nivå inom områdena diskursanalys, verbal kommunikation, retorik och argumentation samt visuell och multimodal retorik. Han har också tidigare handlett ett antal magisteruppsatser i ämnen som hör till ovanstående områden. För närvarande undervisar han på första, fjärde och sjätte terminen på kandidatprogrammet Språk, Retorik och Kommunikativt Ledarskap.

Han är medlem av International Society for the Study of Argumentation (ISSA), Rhetoric Society of Europe (RSE) och i redaktionen för Journal of Argumentation in Context (Benjamins) och Argumentation (Springer).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)