This page in English

Björn Tolgfors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301437

Rum: G2114

Björn Tolgfors

Om Björn Tolgfors

En före detta idrottslärare, som numera bidrar till utbildningen av morgondagens ämneslärare i idrott och hälsa. 

Forskning

Disputerade 2017 med avhandlingen ”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa”. Mitt huvudsakliga forskningsintresse avser didaktiska vad, hur och varför-frågor i samband med undervisning, lärande och bedömning. Framförallt har jag fokuserat på bedömning för lärande (BFL) i skolämnet idrott och hälsa och övergångar mellan lärarutbildning och undervisningspraktik i skolan.

Undervisning

Undervisar i kurser om didaktik, bedömning för och av lärande samt simning och livräddning. Dessutom handleder jag uppsatser och är VFU-ansvarig på enheten för idrott.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar