This page in English

Björn Tolgfors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301437

Rum: G2114

Björn Tolgfors

Om Björn Tolgfors

En före detta idrottslärare, som numera bidrar till utbildningen av morgondagens ämneslärare i idrott och hälsa. 

Forskning

Disputerade 2017 med avhandlingen ”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa”. Mitt huvudsakliga forskningsintresse avser didaktiska vad, hur och varför-frågor i samband med undervisning, lärande och bedömning. Framförallt har jag fokuserat på bedömning för lärande (BFL) i skolämnet idrott och hälsa och övergångar mellan lärarutbildning och undervisningspraktik i skolan.

Undervisning

Undervisar i kurser om didaktik, bedömning för och av lärande samt simning och livräddning. Dessutom handleder jag uppsatser och är VFU-ansvarig på enheten för idrott.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Tolgfors, B. & Barker, D. (2021). The glocalization of physical education assessment discourse. Sport, Education and Society.
Tolgfors, B. (2020). Promoting integration through physical education (?). Sport, Education and Society, 20 (9), 1029-1042.
Tolgfors, B. (2019). Transformative assessment in physical education. European Physical Education Review, 25 (4), 1211-1225.
Tolgfors, B. (2018). Different versions of assessment for learning in the subject of physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23 (3), 311-327.
Tolgfors, B. & Öhman, M. (2016). The implications of assessment for learning in physical education and health. European Physical Education Review, 22 (2), 150-166.

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Tolgfors, B. , Backman, E. , Quennerstedt, M. & Gunn, N. (2021). The 'Dream Picture' of Assessment for Learning is Hard to Realise in Practice. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER) 2021, Geneva, Switzerland, [DIGITAL], September 6-10, 2021..
Tolgfors, B. (2019). Promoting integration through Physical Education. I: Promoting integration through Physical Education. Konferensbidrag vid AIESEP International Conference, New York, USA, June 19-22, 2019.
Backman, E. , Nyberg, G. , Tolgfors, B. & Quennerstedt, M. (2019). Transitions from Physical Education Teacher Education to teaching practices in Physical Education. Konferensbidrag vid AISEP International conference New York, New York, USA, June 19-22,2019.
Tolgfors, B. (2018). Transformative assessment in the subject of physical education.. Konferensbidrag vid AIESEP world congress, Edinburgh, UK, 25-28 July, 2018.

Licentiatavhandlingar