This page in English

Björn Tolgfors

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: G2114

Björn Tolgfors
Forskningsämne

Om Björn Tolgfors

Som Docent i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning (2024), undervisar och forskar Björn inom det idrottsdidaktiska fältet, med ett särskilt intresse för bedömning för och av lärande i skolämnet idrott och hälsa såväl som inom idrottslärarutbildningen. 

Forskning

Disputerade 2017 med avhandlingen ”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa”. Därefter har Björns forskning fortsatt att problematisera konsekvenserna av olika didaktiska val (vad, hur och varför?)  i undervisnings- och bedömningspraktiken i skolämnet idrott och hälsa. Tillsammans med några forskarkollegor har Björn även studerat "övergångar från lärarutbildning till undervisningspraktik i ämnet idrott och hälsa" (ett forskningsprojekt finansierat av VR och CIF, 2018-2023), för att undersöka om lärarutbildningen spelar någon roll och i så fall hur(?) Bland annat visar delstudierna inom projektet på hur ett visst innehåll i idrottslärarutbildningen överförs och förändras under olika kontextuella förutsättningar, i samband med lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och under deras första tid som nyexaminerade lärare i skolan.    

Undervisning

Undervisar framförallt om olika idrottsdidaktiska perspektiv, pedagogisk planering och bedömning för och av lärande. Dessutom är Björn ansvarig för VFU på enheten för idrott, där han även bidrar i kurser om kvalitativ metod och vid handledning av uppsatser på avancerad nivå.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar