This page in English

Björn Tolgfors

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301437

Rum: G2114

Björn Tolgfors

Om Björn Tolgfors

Efter att ha tjänstgjort som idrotts- och engelsklärare på gymnasiet i många år antogs jag på forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD) år 2012. Efter avlagd licentiatexamen 2014 fick jag möjlighet att fortsätta som doktorand. Jag disputerade den 19/5 2017 med avhandlingen ”Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa”, som finns bland publikationerna nedan. Därefter fick jag en tillsvidaretjänst som Universitetslektor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. Mina huvudsakliga intresseområden avser relationen mellan undervisning, lärande och bedömning samt interkulturella möten i skolämnet idrott och hälsa.

 

 

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Tolgfors, B. (2019). Transformative assessment in physical education. European Physical Education Review, 25 (4), 1211-1225.
Tolgfors, B. (2018). Different versions of assessment for learning in the subject of physical education. Physical Education and Sport Pedagogy, 23 (3), 311-327.
Tolgfors, B. & Öhman, M. (2016). The implications of assessment for learning in physical education and health. European Physical Education Review, 22 (2), 150-166.

Doktorsavhandlingar

Konferensbidrag

Tolgfors, B. (2019). Promoting integration through Physical Education. I: Promoting integration through Physical Education. Konferensbidrag vid AIESEP International Conference, New York, USA, June 19-22, 2019.
Tolgfors, B. (2018). Transformative assessment in the subject of physical education.. Konferensbidrag vid AIESEP world congress, Edinburgh, UK, 25-28 July, 2018.

Licentiatavhandlingar