This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning för lärande i ämnet idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Björn Tolgfors

Forskningsämne

Forskningsprojektet syftar till att problematisera det pedagogiska förhållningssättet "Bedömning för lärande (BFL)" i ämnet idrott och hälsa, genom att visa på dess förtjänster såväl som dess implikationer. Keywords: Bedömning för lärande (BFL), formativ bedömning, idrott och hälsa, didaktik, governmentality, performativitet.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)