This page in English

Forskningsprojekt

Interkulturella möten i ämnet idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Björn Tolgfors

Forskningsämne

Forskningsprojektet inriktar sig på interkulturella möten mellan elever med olika kulturella identiteter (med avseende på genus, etnicitet, religion och socioekonomisk status) i ämnet idrott och hälsa. Varför är dessa möten eftersträvansvärda, enligt rådande utbildnings-policy? Hur främjar lärare interkulturella möten i undervisningspraktiken? Vad leder de till för elever, i fråga om lärande och interkulturell kompetens? Vilka konsekvenser förväntas följa på samhällelig nivå, beträffande integration och social rättvisa? Keywords: Interkulturella möten, interkulturell kompetens, idrott och hälsa, kritisk etnografi, integration, social rättvisa.

Forskare