This page in English

Forskningsprojekt

Övergångar från lärarutbildning till undervisningspraktik i ämnet idrott och hälsa

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Extern

 

Transitions logga

I detta forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet (VR) och Centrum för Idrottsforskning (CIF), studerar vi om lärarutbildningen spelar någon roll för undervisningspraktiken i skolan. Genom att fokusera på bedömning för lärande (BFL) som ett specifikt kursinnehåll i lärarutbildningen, undersöker vi hur detta innehåll överförs och förändras under VFU och i färdigutbildade lärares undervisningspraktik. 

Forskare

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • Vetenskapsrådet (VR)