This page in English

Brynjar Fure

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303568

Rum: -

Forskningsämne

Om Brynjar Fure

Brynjar Fure är docent och forskare vid Örebro universitet. Han är utbildad läkare med specialitet i neurologi, geriatrik och internmedicin och har sedan 2017 arbetat som överläkare i geriatrik och neurologi vid Centralsjukhuset i Karlstad. Från augusti 2020 är han klinisk lektor i invärtesmedicinska specialiteter i Region Värmland.

Han har tidigare varit professor vid Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsö 2015 - 2018, forskningsledare inom nationell Health Technology Assessment (HTA) vid Folkehelseinstituttet i Oslo och överläkare i geriatrik och neurologi vid Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus och Sykehuset Vestre Viken.

Disputation: Universitetet i Oslo i 2006 med avhandlingen "Improving the diagnostic and prognostic accuracy in acute ischemic stroke".

Efter disputationen har han handlett flera doktorander fram till disputation varav två som huvudhandledare, alla vid Universitetet i Oslo. För närvarande är han huvudhandledare för en doktorand och medhandledare för ytterligare en doktorand vid Universitetet i Oslo. Teman för dessa forskningsprojekt har i huvudsak varit stroke, speciellt med inriktining mot kognitiv, emotionell och motorisk svikt efter stroke. I tillägg har evidensbaserad praxis i sjukvården och HTA varit teman för hans forskning.

Vid Centralsjukhuset i Karlstad är han för närvarande ansvarig för doktorandprojekt med fokus på stroke hos äldre (Neurologkliniken) och kognitiv svikt och skörhet hos multisjuka gamla (Geriatrisk sektion, Medicinkliniken).

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Wæhler, I. S. , Saltvedt, I. , Lydersen, S. , Fure, B. , Askim, T. , Einstad, M. S. & Thingstad, P. (2021). Association between in-hospital frailty and health-related quality of life after stroke: the Nor-COAST study. BMC Neurology, 21 (1).
Ihle-Hansen, H. , Ihle-Hansen, H. , Fure, B. , Thommessen, B. , Helland, G. B. , Øksengård, A. R. , Beyer, M. K. , Sandset, E. C. & et al. (2021). Carotid Atherosclerosis and Longitudinal Changes of MRI Visual Rating Measures in Stroke Survivors: A Seven-Year Follow-Up Study. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 30 (10).
Vlachos, G. , Ihle-Hansen, H. , Wyller, T. B. , Braekhus, A. , Mangset, M. , Hamre, C. & Fure, B. (2021). Cognitive and emotional symptoms in patients with first-ever mild stroke: The syndrome of hidden impairments. Journal of Rehabilitation Medicine, 53 (1).
Hamre, C. , Fure, B. , Helbostad, J. L. , Wyller, T. B. , Ihle-Hansen, H. , Vlachos, G. , Ursin, M. H. & Tangen, G. G. (2021). Factors Associated with Level of Physical Activity After Minor Stroke. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, 30 (4).
Fresnais, D. , Humble, M. B. , Bejerot, S. , Meehan, A. D. & Fure, B. (2021). The Association between Carotid Intima-Media Thickness and Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-Analysis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.
Aam, S. , Gynnild, M. N. , Munthe-Kaas, R. , Saltvedt, I. , Lydersen, S. , Knapskog, A. , Ihle-Hansen, H. , Ellekjær, H. & et al. (2021). The Impact of Vascular Risk Factors on Post-stroke Cognitive Impairment: The Nor-COAST Study. Frontiers in Neurology, 12.
Hamre, C. , Fure, B. , Helbostad, J. L. , Wyller, T. B. , Ihle-Hansen, H. , Vlachos, G. , Ursin, M. & Tangen, G. G. (2020). Balance and Gait After First Minor Ischemic Stroke in People 70 Years of Age or Younger: A Prospective Observational Cohort Study. Physical Therapy, 100 (5), 798-806.
Hamre, C. , Fure, B. , Helbostad, J. L. , Wyller, T. B. , Ihle-Hansen, H. , Vlachos, G. , Ursin, M. H. & Tangen, G. G. (2020). Impairments in spatial navigation during walking in patients 70 years or younger with mild stroke. Topics in Stroke Rehabilitation, 27 (8), 601-609.
Hagberg, G. , Ihle-Hansen, H. , Fure, B. , Thommessen, B. , Ihle-Hansen, H. , Øksengård, A. R. , Beyer, M. K. , Wyller, T. B. & et al. (2020). No evidence for amyloid pathology as a key mediator of neurodegeneration post-stroke: a seven-year follow-up study. BMC Neurology, 20 (1).