This page in English

Forskargrupp

Kognitiv medicin biomarkörer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Yvonne Freund Levi

Forskningsämne

Kognition är en beteckning på människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. De kognitiva funktionerna måste fungera för att vi skall kunna leva ett normalt vardagsliv. Vi genomför   randomiserade kontrollerade kliniska prövningar inom ett brett spektra som omfattar  neurogeriatrik , psykiatri och biomarkörforskning i samarbete nationellt och internationellt.

Med hjälp av digital neuropsykologisk testning, Mindmore IPAD och GERAS , biokemiska analyser i ryggvätska och blod , insamling av microbiota, och hjärnavbildning
( magnetkamera undersökning, MR ) skattningar av psykologiska , psykiatriska  och kognitiva symtom arbetar vi för att överbrygga kunskapsgapet mellan dessa olika  sjukdomar.

Pågående forskninsgprojekt forkuserar på:
• Kognitiv Medicin omfattande neurologiska, psykiatriska  geriatriska och kognitiva symtom
• Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Analyser av biomarkörer i ryggvätska och blod
• Fysisk aktivitet, nutrition vid depression och ångest (RCT)
• Äldrepsykiatri och kognitiv beteendeterapi
• Långtidesffekter av Post Covid -19, uppföljning av neurologiska/psykiatriska symtom, MR av hjärnan; samarbete mellan geriatrik och primärvård (RCT)
Alzheimers sjukdom

Samarbeten
Victor Bloniecki Kallio This is an email address
Anders Funkquist, HS, MED This is an email address
Johanna Ulfvarson This is an email address
Per Julin Docent  KI 
Professor Jonas Bergquist Uppsala Universitet
Sophie Erhardt Professor KI