This page in English

Forskargrupp

Kognitiv medicin biomarkörer

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Yvonne Freund Levi

Forskningsämne

Kognition är en beteckning på människans förmåga att lära, tänka och bearbeta information i hjärnan. De kognitiva funktionerna måste fungera för att vi skall kunna leva ett normalt vardagsliv. Vi genomför   randomiserade kontrollerade kliniska prövningar inom ett brett spektra som omfattar  neurogeriatrik , psykiatri och biomarkörforskning i samarbete nationellt och internationellt.

Med hjälp av digital neuropsykologisk testning, Mindmore IPAD och GERAS , biokemiska analyser i ryggvätska och blod , insamling av microbiota, och hjärnavbildning
( magnetkamera undersökning, MR ) skattningar av psykologiska , psykiatriska  och kognitiva symtom arbetar vi för att överbrygga kunskapsgapet mellan dessa olika  sjukdomar.

Pågående forskninsgprojekt forkuserar på:
• Kognitiv Medicin omfattande neurologiska, psykiatriska  geriatriska och kognitiva symtom
• Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Analyser av biomarkörer i ryggvätska och blod
• Fysisk aktivitet, nutrition vid depression och ångest (RCT)
• Äldrepsykiatri och kognitiv beteendeterapi
• Långtidesffekter av Post Covid -19, uppföljning av neurologiska/psykiatriska symtom, MR av hjärnan; samarbete mellan geriatrik och primärvård (RCT)
Alzheimers sjukdom

Samarbeten
Victor Bloniecki Kallio victor.bloniecki.kallio@ki.se
Anders Funkquist, HS, MED anders.funkquist@regionhalland.se
Johanna Ulfvarson johanna.ulfvarson@ki.se
Per Julin Docent  KI 
Professor Jonas Bergquist Uppsala Universitet
Sophie Erhardt Professor KI