This page in English

Cathrine Widehammar

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303957

Rum: P2148

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Cathrine Widehammar

Cathrine är affilierad forskare i arbetsterapi vid Örebro Universitet. Hon disputerade 2021 i ämnet Medicinsk vetenskap med sin avhandling "Benefits and use of myoelectric arm prostheses - outcomes, influencing factors and experiences". Cathrine är legitimerad arbetsterapeut och har arbetat 30 år med spetskunskap inom handrehabilitering. Hon har sin nuvarande anställning på Dysmeli- och armprotesenheten, Ortopedteknik, vid Universitetssjukhuset i Örebro. I sitt arbete har hon fokus både på handrehabilitering för barn med handdysmeli, samt vuxna och barn som använder armprotes.

Hennes forskning har i avhandlingsarbetet haft fokus på användning av myoelektriska armproteser. Vid sidan av detta har hon samarbetat med forskare från Chalmers i Göteborg i ett projekt med behandling av fantomsmärta för arm- och benamputerade. Hon har också deltagit i validering av olika utvärderingsinstrument.

Nuvarande forskning

Nuvarande projekt " Lost in time: Updating the content and clinical accessibility of the Prosthetic Upper Limb Functional Index (PUFI)" är ett samarbete med Holland Bloorview's protesforskningsteam i Canada. Projektet innebär uppdatering och validering av ett formulär som kartlägger aktivitetsförmågan hos barn som använder armprotes. Formuläret ska göras webbaserat och språkvalideras till svenska. Målet är att det nya PUFI ska underlätta planeringen av barnets rehabilitering och anpassa träningen på kliniken utifrån barnets egna prioriteringar.

Andra projekt under planering är bland annat att med funktionell infraröd strålning (fNIRS) studera vad som händer i hjärnan vid behandling av fantomsmärta, samt utvärdering av hur operation med titanförankrade (osseointegrerade) armproteser påverkar aktivitetsförmågan hos armamputerade. 

Undervisning

Cathrine undervisar i handrehabilitering, teori och praktik, på arbetsterapeututbildningen Örebro universitet, där hon också haft uppdrag som uppsatshandledare och seminarieledare.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript