This page in English

Cathrine Widehammar

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Cathrine Widehammar

Cathrine är affilierad forskare i arbetsterapi vid Örebro Universitet. Hon disputerade 2021 i ämnet Medicinsk vetenskap med sin avhandling "Benefits and use of myoelectric arm prostheses - outcomes, influencing factors and experiences". Cathrine är legitimerad arbetsterapeut och har arbetat 30 år med spetskunskap inom handrehabilitering. Hon har sin nuvarande anställning på Dysmeli- och armprotesenheten, Ortopedteknik, vid Universitetssjukhuset i Örebro. I sitt arbete har hon fokus både på handrehabilitering för barn med handdysmeli, samt vuxna och barn som använder armprotes.

Hennes forskning har i avhandlingsarbetet haft fokus på användning av myoelektriska armproteser. Vid sidan av detta har hon samarbetat med forskare från Chalmers i Göteborg i ett projekt med behandling av fantomsmärta för arm- och benamputerade. Hon har också deltagit i validering av olika utvärderingsinstrument.

Nuvarande forskning

Nuvarande projekt " Lost in time: Updating the content and clinical accessibility of the Prosthetic Upper Limb Functional Index (PUFI)" är ett samarbete med Holland Bloorview's protesforskningsteam i Canada. Projektet innebär uppdatering och validering av ett formulär som kartlägger aktivitetsförmågan hos barn som använder armprotes. Formuläret ska göras webbaserat och språkvalideras till svenska. Målet är att det nya PUFI ska underlätta planeringen av barnets rehabilitering och anpassa träningen på kliniken utifrån barnets egna prioriteringar.

Andra projekt under planering är bland annat att med funktionell infraröd strålning (fNIRS) studera vad som händer i hjärnan vid behandling av fantomsmärta, samt utvärdering av hur operation med titanförankrade (osseointegrerade) armproteser påverkar aktivitetsförmågan hos armamputerade. 

Undervisning

Cathrine undervisar i handrehabilitering, teori och praktik, på arbetsterapeututbildningen Örebro universitet, där hon också haft uppdrag som uppsatshandledare och seminarieledare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. , Pettersson, I. & Hermansson, L. (2020). Attitudes is the most important environmental factor for use of powered mobility devices - users' perspectives. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 27 (4), 298-308.
Lendaro, E. , Hermansson, L. , Burger, H. , van der Sluis, C. K. , McGuire, B. E. , Pilch, M. , Bunketorp-Käll, L. , Kulbacka-Ortiz, K. & et al. (2018). Phantom motor execution as a treatment for phantom limb pain: protocol of an international, double-blind, randomised controlled clinical trial. BMJ Open, 8 (7).
Widehammar, C. , Pettersson, I. , Janeslätt, G. & Hermansson, L. (2018). The influence of environment: experiences of users of myoelectric arm prosthesis - a qualitative study. Prosthetics and Orthotics International, 42 (1), 28-36.
Ortiz-Catalan, M. , Gudmundsdottir, R. A. , Kristoffersen, M. B. , Zepeda-Echavarria, A. , Caine-Winterberger, K. , Kulbacka-Ortiz, K. , Widehammar, C. , Eriksson, K. & et al. (2016). Phantom motor execution facilitated by machine learning and augmented reality as treatment for phantom limb pain: a single group, clinical trial in patients with chronic intractable phantom limb pain. The Lancet, 388 (10062), 2885-2894.

Artiklar, forskningsöversikter

Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. (2021). Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses: a scoping review. Prosthetics and Orthotics International.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Widehammar, C. (2021). Benefits and use of myoelectric arm prostheses: outcomes, influencing factors and experiences. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Widehammar, C. , Hiyoshi, A. , Lidström-Holmqvist, K. , Lindner, H. Y. & Hermansson, L. (2019). Bionic hands: benefit and use. I: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics Abstract Book. Konferensbidrag vid World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, Kobe, Hyogo, Japan, 5-8 October, 2019.
Widehammar, C. , Eriksson, K. & Hermansson, L. (2018). Designing a new training method for advanced hand prostheses. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid The International Central European ISPO Conference,Portorož, Slovenia, 20th-22nd September, 2018 in Portorož, Slovenia (ss. 66-66). Ljubljana, Slovenia: ISPO Slovenia.
Lendaro, E. , Hermansson, L. , Burger, H. , van der Sluis, C. , McGuire, B. E. , Pilch, M. , Bunketorp-Käll, L. , Kulbacka-Ortiz, K. & et al. (2018). Phantom Motor Execution as a treatment for Phantom Limb Pain: Protocol of an international, double-blind, randomised, controlled clinical trial. I: Burger, Helena & Mlakar, Maja, Book of Abstracts. Konferensbidrag vid International Central European ISPO Conference 2018, Portoroz, Slovenien, September 20-22, 2018 (ss. 14-14). Ljubljana, Slovenien: ISPO Slovenaia.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Environmental barriers to participation and facilitators for use of three types of assistive technology devices. I: Nobelday Festivities Orebro University. Konferensbidrag vid Nobelday Festivities Orebro University, Örebro, Sweden,7 December, 2017.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Environmental barriers to participation and facilitators for use of three types of assistive technology devices. I: MEC 2017 - A Sense of What´s to Come Myoelectric Controls and Upper Limb Prosthetics Symposium. Konferensbidrag vid MEC'17, Fredericton, Canada, 15-18 Aug., 2017 (ss. 36-36). Fredericton, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick.
Widehammar, C. , Lidström, H. & Hermansson, L. (2017). Use of assistive technology and barriers for participation in everyday activities: environmental influence on use of three types of assistive technology devices. Konferensbidrag vid Nordic Network on Disability Research, NNDR 14th research Conference, Örebro, Sweden, May 3-5, 2017.
Widehammar, C. , Pettersson, I. , Janeslätt, G. & Hermansson, L. (2016). The influence of environment: experiences of users of myoelectric arm prosthesis, a qualitative study. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 56-56).
Widehammar, C. , Hermansson, L. & Lidström, H. (2016). Use of myoelectric prostheses and participation in everyday activities: environmental factors impact on assistive technology use. I: “Advances in our Understanding” The Compendium. Konferensbidrag vid Trent International Prosthetic Symposium 2016, Glasgow, UK, September 28 - October 1, 2016 (ss. 61-61).
Widehammar, C. , Pettersson, I. & Hermansson, L. M. N. (2014). The influence of environment: experiences from users of myoelectric arm prostheses. I: MEC'14 Redefinig the Norm. Konferensbidrag vid MEC'14 - Redefining the Norm, Fredricton, New Brunnswick, Canada, August 19-22, 2014.. Frederiction, New Brunswick, Canada: University of New Brunswick, Fredericton, Canada.

Manuskript

Widehammar, C. , Eriksson, K. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Stepwise Training for Users of Multi-grip Prosthetic Hands : An Occupational Therapy Method.
Widehammar, C. , Lidström-Holmqvist, K. & Hermansson, L. Training for users of myoelectric multi-grip hand prostheses : a scoping review.