This page in English

Forskningsprojekt

Upplevelser av prosthetic embodiment hos personer med armprotes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Cathrine Widehammar

Prosthetic embodiment innebär att en person som använder protes upplever protesen som en del av den egna kroppen. Inom protesrehabiliteringen har man sett att olika faktorer kan påverka denna känsla av embodiment, eller förkroppsligande, av protesen. Faktorer som regelbunden användning av protesen och om man är nöjd med protesens utformning och utseende kan exempelvis underlätta embodiment. För att undersöka det här lite mer ingående kommer vi i den här studien att intervjua personer som använder armprotes, och som tidigare rapporterat att de upplever embodiment, om sina upplevelser av detta fenomen. Vi kommer att beskriva hur fenomenet embodiment upplevs, om det upplevs olika och på vilket sätt det påverkar personerna i vardagen.

Syftet är att beskriva hur personer som använder armprotes upplever fenomenet prosthetic embodiment, och hur det kan påverka vardagen.

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté