This page in English

Forskningsprojekt

Prediktorer för prosthetic embodiment hos personer med armprotes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Gustav Jarl

Prosthetic embodiment innebär att en person som använder protes upplever protesen som en del av den egna kroppen. Embodiment är associerat med positiva utfall av rehabilitering, exempelvis regelbunden protesanvändning och nöjdhet med protesen. Dock har få studier mer djupgående studerat embodiment hos personer som använder armprotes.

Studien är en kvantitativ observationsstudie, där två aspekter av prosthetic embodiment, ägandeskap och agens, mäts på olika sätt (självskattning respektive tester) hos personer som använder armprotes. Multipel regressionsanalys kommer att användas för att undersöka vilka faktorer som är associerade med embodiment, exempelvis ålder, kön, typ av protes, tid (år, månader) man haft protes, daglig användningstid och nöjdhet med olika aspekter av protesen. På detta sätt kan vi få en förståelse för vad som potentiellt bidrar till uppkomsten av embodiment.

Syftet är att undersöka embodiment i relation till användning av protes på övre extremitet hos personer med amputation eller dysmeli.

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté