This page in English

Forskningsprojekt

Nytta och användning av myoelektrisk protes

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Cathrine Widehammars doktorsavhandling. 

Det övergripande syftet med projektet var att studera nytta och användning av myoelektrisk protes. Vi undersökte vilken träning som erbjuds, om proteser underlättar en persons möjlighet att leva ett aktivt och delaktigt liv, samt om proteser med fler grepp kan minska belastningsrelaterad smärta.

Studie 1: Enkätstudie med fokus på hinder för delaktighet. Studie 2: Kvalitativ design, med användarnas beskrivningar av vad som påverkar användningen av myoelektrisk protes.

Studie 3: Review över träningsmetoder för att lära sig använda myoelektrisk protes.

Studie 4: Interventionsstudie där en enkel proteshand jämförs med en protes med flera greppmöjligheter med avseende på aktivitetsutförande och smärta, samt förmåga att styra den.

Studie5: Utveckling av ny träningsmetod för användare av protes.

Samarbetspartners