This page in English

Claire Hogarth

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303937

Rum: F3156

Claire Hogarth

Om Claire Hogarth

Claire Hogarth är lektor i engelska. 2015 utsågs hon till excellent lärare.

Undervisning

Claire Hogarth undervisar i engelska inom ramen för lärarutbildningen, med ett särskilt fokus på retorik och skriftlig framställning samt kreativt läsande och skrivande. 

Forskning

Claire Hogarth har en filosofie doktorsexamen i engelsk litteratur från McGill University, Kanada. Hennes avhandling handlade om den postmoderna brevromanen. Hon forskar för närvarande om frågor som rör retorik och skriftlig framställning, liksom Writing Across the Curriculum, och undersöker praktiska tillämpningar i såväl gymnasie- och högskolenivå.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Hogarth, C. M. (2019). Summary of the Round-Table Discussion. Utbildning och Demokrati, 28 (2), 125-128.
Hogarth, C. M. (2019). Theme Introduction. Utbildning och Demokrati, 28 (2), 5-15.

Samlingsverk (redaktör)

Hogarth, C. M. (ed.) & Rutten, K. (ed.) (2018). Theme: Rhetorical Education and the Democratic Mission of the School: Preparing Students for Academic and Civic Life. Örebro: Utbildning & Demokrati, Örebro University (Education and Democracy: Journal of Didactics and Educational Policy [Utbildning och Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik] 28 (2)).