This page in English

Forskningsprojekt

Style Pedagogy for English Language Teaching in Secondary School: A Project in Educational Design

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Claire Hogarth

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Information om forskningsprojektet finns enbart på engelska.

Forskare

Finansiärer

  • Lärarutbildningsnämnden, Örebro universitet