This page in English

Forskningsprojekt

Retorisk undervisning och skolans demokratiska uppdrag. Att förbereda för högre studier och medborgerligt deltagande

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Claire Hogarth

Forskningsämne

I och med Läroplanen för gymnasieskola 2011 (GY11) finns åter retorik i läroplanen för både svensk- och engelskaämnena. För första gången på två århundraden kan retoriken spela en viktig roll för att utveckla svenska elevers kommunikativa färdigheter. Det finns därför ett behov av att förstå och utveckla dess didaktiska och pedagogiska potential. Retorik kan definieras som utforskandet, analysen och produktionen av övertygande språk. Utbildning i retorik syftar till att stärka elevernas handlingsförmåga genom att stöda deras förmåga att göra medvetna val om sina kommunikativa praktiker och sitt medborgerliga handlande. Efter att traditionellt ha varit förbehållen män i de styrande klasserna kan retoriken i dag göras tillgänglig för alla medborgare, oavsett härkomst och bakgrund. Denna konferens samlar forskare inom områdena utbildning och retorik för att utforska frågor om hur pedagogik och didaktik inspirerade av den retoriska traditionen kan anpassas till dagens skola. Hur kan retoriken vitalisera undervisning i språkfärdighet? Hur kan den berika elevernas ämnesöverskridande literacypraktiker? Hur kan den hjälpa eleverna att utveckla medvetenhet om den agency de redan besitter och att förvalta denna handlingsförmåga i offentligheten: på arbetet, vid högre studier och i det medborgerliga livet? Utöver dessa frågor identifieras vidare forskningsområden av värde för skolans demokratiska verkan.

 

Forskare

Finansiärer

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)