This page in English

Daniel Östergren

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302031

Rum: K1108

Daniel Östergren
Forskningsämne

Om Daniel Östergren

Daniel Östergren arbetar som doktorand vid Restaurang- och Hotellhögskolan (RHS). I sitt doktorandprojekt studerar han samverkan mellan teori och praktik i måltiden, med bildningstanken som utgångspunkt. Projektet tar ett hermeneutiskt bildningsperspektiv på måltiden, och undersöker hur gastronomin används av människor för att påverka deras samhälle. Utbildningstiden som doktorand är 2018-2025.

Daniel har en filosofie magisterexamen i måltidskunskap från Örebro universitet och Diploma in Wines and Spirits från Wine & Spirit Education Trust (WSET).

Daniel undervisar om dryckeskunskap, provningsmetodik, bildningsperspektiv och sinnesupplevelser.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Östergren, D. (2021). Gastronomisk bildning förenar vetenskap och konst i måltiden. I: Charlotte Birnbaum; Martin Lind; Christina Möller; Niklas Rådström; Stephan Rössner; Karsten Thurfjell, Måltiden som konstart: Gastronomisk kalender 2022 (ss. 124-129). . Carlsson Bokförlag.

Konferensbidrag

Östergren, D. (2020). Students' Development of Phronesis in Culinary Arts Higher Education in Sweden. Konferensbidrag vid NERA 2020, Rethinking the futures of education in the Nordic countries, Turku, Finland, March 4-6, 2020.
Östergren, D. & Jonsson, I. M. (2019). Knowing Together in Correspondence: The Meal as a Stage for Bildung. I: Nithikul Nimkulrat, Kristi Kuusk, Julia Valle Noronha, Camilla Groth and Oscar Tomico, EKSIG 2019 Knowing Together — experiential knowledge and collaboration Conference Proceedings of International Conference 2019 of the DRS Special Interest Group on Experiential Knowledge. Konferensbidrag vid International Conference of the DRS Special Interest Group on Experiential Knowledge (EKSIG 2019), Tallinn, Estonia, September 23-24, 2019 (ss. 226-236). Tallinn: Estonian Academy of Arts.