This page in English

Forskningsprojekt

Gastronomin som bildningsrörelse för kunskapsbaserad samhällsutveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2025

Kontaktperson

Ute Walter

Forskningsämne

I detta projekt utforskas hur bildningsperspektivet kan tillämpas inom gastronomin.

En av gastronomins styrkor är att genom sinnesupplevelser beröra och göra människor nyfikna. Gastronomisk kunskap kännetecknas av att teori, praktik och konstnärlighet samverkar. På så vis kan måltiden skapa ett engagemang som inte begränsas till kunskap om sakfrågor (epistemiska frågor) utan omfattar även omdömesfrågor (fronesiska frågor).

Detta projekt utgår från forskningsfrågan ”hur kan ett gastronomiskt bildningsperspektiv bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling?”. I projektet används narrativa metoder för att undersöka hur gastronomin används av människor för att påverka samhället de lever i.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Bernt Gustavsson, professor emeritus i pedagogik