This page in English

Forskargrupp

Måltiden ur sociala och kulturella perspektiv

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Henrik Scander

Forskningsämne

Måltidens betydelse för människor igår och idag utgör kärnan för denna forskargrupp. Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till konsumtion vilket inkluderar hantverket, dvs den praktiska kunskapen och utövandet av kulinariska praktiker. Således eftersträvas en sammanlänkning av forskningsområdena food studies och culinary arts/gastronomi.

Gruppens pågående forskning berör exempelvis framtidens måltider, hållbara måltider, måltidskultur och restaurangkultur.

Utöver regelbundna seminarier, ämnar forskargruppen att samarbeta och nätverka med nationella och internationella forskare inom måltidsfältet för framtida forskningsprojekt.