This page in English

Daroon Yassin

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303747

Rum: F2151

Daroon Yassin
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Daroon Yassin

Mina främsta forskningsintressen rör skrivande och skrivutveckling i utbildningssammanhang. Här har min forskning särskilt varit inriktad mot skrivundervisning och elevproducerade texter i grundskolans tidiga år. Min forskning har också behandlat bedömning i den svenska grundskolans nationella prov.

Merparten av min undervisning gör jag inom lärarutbildningen där jag undervisar på kurser i grammatik, textanalys och läs- och skrivdidaktik på grundlärarprogrammet, och på kurser i textanalys, språksociologi och språkfärdighet på ämneslärarprogrammet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter