This page in English

Daroon Yassin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303747

Rum: F2151

Daroon Yassin

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Borgström, E. & Yassin, D. (2010). Tioåringar skriver nationellt prov. Texter om svenska med didaktisk inriktning, 7, 25-33.

Doktorsavhandlingar

Yassin Falk, D. (2017). Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ledin, P. , Holmberg, P. , Wirdenäs, K. & Yassin, D. (2013). Skrivundervisning i skolan bör ha tydliga mål: TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2013 (ss. 89-101). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Rapporter