This page in English

Eleonor Palm

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303359

Rum: P1325

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Eleonor Palm

Eleonor har en medicine doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning biomedicin, och hon disputerade 2015 vid Örebro universitet med avhandlingen ”Inflammatory responses of gingival fibroblasts in the interaction with the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis”. I avhandlingsarbetet studerade Eleonor Porphyromonas gingivalis, en patogen som spelar en viktig roll vid utvecklingen av parodontit, men även är kopplad till parodontit-associerade, systemiska sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdom. Avhandlingen har lett fram till fyra publicerade artiklar om hur bakterien interagerar med fibroblaster, dels hur celler mekanistiskt reagerar på bakterien, dels hur bakterien manipulerar det inflammatoriska svaret.

Ett ständigt aktuellt samhälls- och hälsovårdsproblem är den mycket snabba utvecklingen av resistenta och multiresistenta bakterier där behovet av ny, effektiv antibiotika är akut. Eleonor arbetar med att identifiera nya antimikrobiella peptider som produceras av bakterier. Dessa så kallade bacteriociner är ett spännande alternativ till konventionell antibiotika. Projektets fokus är att identifiera bacteriociner som är verksamma vid behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier, däribland MRSA. En mycket viktig del i detta arbete är också att samtidigt undersöka hur dessa bacteriociner påverkar humana celler.

Eleonor är sedan 2018 lektor i klinisk kemi vid institutionen för Hälsovetenskaper, eneheten för medicinsk diagnostik.

 

Länkar

 Förebygga tandlossning och unvika hjärt och kärlsjukdomar

Åkade kunskaper om tandlossning

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Svärd, A. , Neilands, J. , Palm, E. , Svensäter, G. , Bengtsson, T. & Aili, D. (2020). Protein-Functionalized Gold Nanoparticles as Refractometric Nanoplasmonic Sensors for the Detection of Proteolytic Activity of Porphyromonas gingivalis. ACS Applied Nano Materials, 3 (10), 9822-9830.
Ljunggren, S. , Bengtsson, T. , Karlsson, H. , Johansson Starkhammar, C. , Palm, E. , Nayeri, F. , Ghafouri, B. , Davies, J. & et al. (2019). Modified lipoproteins in periodontitis: a link to cardiovascular disease?. Bioscience Reports, 39 (3).
Fürsatz, M. , Skog, M. , Sivlér, P. , Palm, E. , Aronsson, C. , Skallberg, A. , Greczynski, G. , Khalaf, H. & et al. (2018). Functionalization of bacterial cellulose wound dressings with the antimicrobial peptide ε-poly-L-Lysine. Biomedical Materials, 13.
Palm, E. , Demirel, I. , Bengtsson, T. & Khalaf, H. (2017). The role of toll-like and protease-activated receptors and associated intracellular signaling in Porphyromonas gingivalis-infected gingival fibroblasts. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 125 (2), 157-169.
Palm, E. , Khalaf, H. & Bengtsson, T. (2015). Suppression of inflammatory responses of human gingival fibroblasts by gingipains from Porphyromonas gingivalis. Molecular Oral Microbiology, 30 (1), 74-85.
Lönn, J. , Johansson, C. S. , Nakka, S. , Palm, E. , Bengtsson, T. , Nayeri, F. & Ravald, N. (2014). High Concentration but Low Activity of Hepatocyte Growth Factor in Periodontitis. Journal of Periodontology, 85 (1), 113-122.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Khalaf, H. , Palm, E. & Bengtsson, T. (2017). Cellular Response Mechanisms in Porphyromonas gingivalis Infection. I: Pachiappan Arjunan, Periodontitis: A Useful Reference (ss. 45-68). . InTech.

Manuskript