This page in English

Eleonor Palm

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P1325

Forskningsämne

Om Eleonor Palm

Eleonor Palm har en medicine doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning biomedicin, och hon disputerade 2015 vid Örebro universitet med avhandlingen ”Inflammatory responses of gingival fibroblasts in the interaction with the periodontal pathogen Porphyromonas gingivalis”. Eleonor är sedan september 2018 universitetslektor i klinisk kemi och transfusionsmedicin vid Örebro Universitet. Eleonor har en magisterexamen inom biomedicin, inriktning laboratorievetenskap samt är utbildad legitimerad biomedicinsk analytiker vid Örebro universitet från 2010.

Forskning

Eleonors forskning handlar i huvudsak om att förstå värd-mikrob interaktion och efterföljande intracellulära signaleringsprocesser, följt av frisättning av inflammatoriska mediatorer. Hon ingår i forskningsprojektet Foresight vid Malmö Universitet för identifiering av prediktiva biomarkörer vid parodontit. Hon samarbetar även med Linköpings Universitet i ett projekt som utvecklar sensorer av nanostorlek för att kunna förbättra diagnostik av tandlossning. Hon arbetar också i ett projekt där betydelsen av parodontit och periodontala patogener vid utvecklingen av demenssjukdomar studeras.

I avhandlingsarbetet studerade Eleonor Porphyromonas gingivalis, en patogen som spelar en viktig roll vid utvecklingen av parodontit, men som även tros vara kopplad till parodontit-associerade, systemiska sjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdom och alzheimer. Avhandlingen kartlägger hur bakterien interagerar med fibroblaster, dels hur celler mekanistiskt reagerar på bakterien, dels hur bakterien manipulerar det inflammatoriska svaret.

Eleonors post-doc finansierades av KK-stiftelsen i ett projekt med syftet att identifiera antimikrobiella substanser som potentiell ny antibiotika. I projektet studerades antimikrobiella peptider som produceras av bakterier. Dessa så kallade bacteriociner är ett spännande alternativ till konventionella behandlingsstrategier. Projektets fokus är att identifiera bacteriociner som är verksamma vid behandling av svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier, däribland MRSA. En mycket viktig del i detta arbete är också att samtidigt undersöka hur dessa bacteriociner påverkar humana celler. I projektet studerar även Eleonor hur dessa bakteriociner samverkar med konventionell antibiotika.

Eleonor bedriver forskning finansierad med ALF-medel i ett projekt som studerar sambandet mellan parodontit och hjärtkärlsjukdom, närmare bestämt hur gingipainer från Porphyromonas gingivalis modifierar lipoproteiner. Ett annat projekt, även det finansierat av ALF, syftar till att identifiera olika tandbakteriers betydelse för uppkomsten av demenssjukdomar.

Undervisning

Eleonor undervisar främst i hematologi, klinisk kemi, cellbiologi och biomedicinsk laboratorievetenskap. Undervisningen sker på biomedicinska analytikerprogrammet. röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och läkarutbildningen. Hon är examinator för försvarskurser (immunologi och mikrobiologi) samt kursansvarig för bland annat kurser inom klinisk kemi och cellbiologi på programmet för biomedicinska analytiker. Hon har även handlett ett flertal uppsatsarbeten.

Eleonor handleder för närvarande en doktorand:

Anna Svärd, (bihandledare), vars forskning syftar till att utveckla och utvärdera sensorer av nanostorlek för att kunna förbättra diagnostik av parodontit.

Länkar

 Förebygga tandlossning och unvika hjärt och kärlsjukdomar

Åkade kunskaper om tandlossning

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Manuskript