This page in English

Forskningsprojekt

Mechanisms and treatment of periodontal infection and associated systemic inflammation

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)