Forskningsprojekt

Mekanismer vid nedsatt sårläkning: effekter av proteolytiska bakterier på trombocyt-inducerad celltillväxt

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Det kroniska inflammatoriska tillstånd med vävnadsdestruktion som kännetecknar ett långsamt läkande sår beror sannolikt på den obalans som uppstår mellan ett föränderligt mikrobiellt samhälle och ett överaktiverat/dysfunktionellt immunsystem. Vår hypotes är att specifika virulensmekanismer, såsom hög proteolytisk aktivitet, rubbar den normala kommunikationen mellan trombocyter och fibroblaster vilket leder till nedsatt proliferation. Projektets övergripande mål är att klargöra om det finns ett samband mellan förekomst av proteolytiska bakterier ( t ex anaeroba parodontala bakterier), inaktivering av tillväxtfaktorer och en hämmad trombocyt-inducerad fibroblast tillväxt hos personer med långsamt läkande sår.
Mer specifikt kommer forskningen inriktas på att:
- i kroniska bensår studera mikroflorans sammansättning speciellt avseende förekomsten av proteolytiska anaerober (t ex P. gingivalis), inflammationssatus, HGF aktivitet och trombocyt- och fibroblastfunktion
- i en in vitro hudmodell klargöra samspelet mellan trombocyter, fibroblaster och keratinocyter genom att analysera uttrycket av inflammatoriska och proliferativa gener och frisättning av cytokiner och tillväxtfaktorer, samt studera hur detta påverkas av infektion t ex av P. gingivalis

Forskare

Forskare

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Samarbetspartners

  • Mikael Ivarsson, Örebro Läns Landsting