This page in English

Forskningsprojekt

Plastic antibodies and nanoplasmonic sensors in targeting risk markers of periodontitis and cardiovascular disease

Om projektet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Denna information finns endast på engelska.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Börje Sellergren, Malmö Högskola
  • Daniel Aili, Linköpings Universitet
  • Gunnel Svensäter, Malmö Högskola
  • Robert Selegård, Linköpings universitet