This page in English

Forskningsprojekt

Plastic antibodies and nanoplasmonic sensors in targeting risk markers of periodontitis and systemic disorders

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Torbjörn Bengtsson

Forskningsämne

Denna information finns endast på engelska.

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Börje Sellergren, Malmö Högskola
  • Daniel Aili, Linköpings Universitet
  • Gunnel Svensäter, Malmö Högskola
  • Robert Selegård, Linköpings universitet