This page in English

Erik Witte

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZXJpay53aXR0ZTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302258

Rum: P1237

Erik Witte

Om Erik Witte

Erik Witte är legitimerad audionom, magister i hörselvetenskap och medicine doktor i handikappvetenskap med inriktning mot hörselvetenskap/audiologi.

Dr Wittes anställning som universitetslektor är förenad med anställning som legitimerad audionom vid audiologiska kliniken Region Örebro Län. I tjänsten ingår lika delar forskning, undervisning och klinisk tjänstgöring. Dr Wittes forskning bedrivs främst vid Audiologiskt Forskningcentrum i Örebro. Han har även ett nära samarbete med forskare vid Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings universitet. 

Dr Witte undervisar på grundnivå vid audionomprogrammet och på avancerad nivå vid magisterprogrammet inom arbetsterapi och hörselvetenskap, båda vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Dr Wittes forskningsområden berör olika aspekter av mänsklig taluppfattning, såväl talat språk som teckenspråk, mätning av taluppfattningsförmåga, samt utvärdering av hörselvårdsinsatser som syftar till förbättrad kommunikation.

Länk till profil på ResearchWeb

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript