This page in English

Erik Witte

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301436

Rum: P148

Om Erik Witte

Universitetsadjunkt med undervisning på audionomprogrammet.

Doktorand i handikappvetenskap med inriktning mot hörselvetenskap. Avhandlingsprojektet syftar till att ta fram ett datorbaserat svenskt fonetiskt perceptionstest i brus.