Forskningsprojekt

Utveckling av ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elina Mäki-Torkko

Forskningsämne

I detta projekt kommer ett svenskt fonetiskt perceptionstest för vuxna att utvecklas. Testet kommer att mäta vuxnas förmåga att diskriminera mellan olika svenska fonem, både konsonanter och vokaler. Testet kommer vara baserat på riktiga svenska ord, och administreras med hjälp av ett datorprogram. Testet kommer använda sig av ett bakgrundsbrus som simulerar bakgrundsljuden i vardagliga situationer och därmed ha hög ekologisk validitet. För att samtidigt säkerställa testets validitet kommer testet vara uppbyggt av mindre deltest inom vilka alla kontrasterade fonem kommer ha samma svårighetsgrad. Det färdiga testet är tänkt att kunna användas av såväl kliniskt verksamma audionomer inom basal hörselrehabilitering, som inom avancerad audiologisk forskning.