This page in English

Forskningsprojekt

Män i ofrivilligt celibat: Genus och sårbarhet i den prekära kärlekens tid

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studerar vi hur olika grupper av heterosexuella män förstår och hanterar erfarenheter av ofrivilligt celibat, och vilken roll uppfattningar om genus, kärlek, sexualitet och manlig sårbarhet spelar när de söker förstå sin position inom den heterosexuella intimitetens sfär. Genom en studie av digitala incelforum, intervjuer och en enkätstudie, undersöks både den så kallade incelrörelsen och vardagliga upplevelser av ofrivilligt celibat hos ett bredare segment av den svenska heterosexuella manliga befolkningen. Teoretiskt bidrar projektet dels till debatter om förändringar av intimitetens villkor, dels till diskussioner om mäns erfarenheter av sårbarhet i ett vidare sammanhang kännetecknat av manliga privilegier.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)