This page in English

Forskningsprojekt

Ofrivilligt celibat och singelskap: Genus och sårbarhet i den prekära kärlekens tid

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2024

Kontaktperson

Lena Gunnarsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet studeras erfarenheter av ofrivilligt celibat och singelskap. Särskilt är vi intresserade av hur olika personers och gruppers uppfattningar om genus/kön, kärlek, sexualitet och sårbarhet påverkar deras förståelse av sitt ofrivilliga singelskap och/eller celibat. Genom en studie av digitala incelforum, intervjuer och en enkätstudie, undersöks både incelrörelsen, känd för att nära kvinnohat och våldsbejakande attityder, och vardagliga upplevelser av ofrivilligt singelskap och celibat i den vidare befolkningen, både bland kvinnor och män. Teoretiskt bidrar projektet till debatter om förändringar av intimitetens villkor samt till diskussioner om mäns erfarenheter av sårbarhet i ett vidare sammanhang kännetecknat av manliga privilegier.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)