This page in English

Forskargrupp

Critical Studies on Men and Masculinities

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kritiska studier av män och maskuliniteter (KSMM) har under de senare årtiondena varit ett snabbt växande forskningsområde inom feministisk forskning och genusstudier. Forskargruppen länkar samman forskare från Centrum för feministiska samhällsstudier och därutöver, över discipliner såsom pedagogik, genusstudier, historia, musikologi, sociologi och socialt arbete till kritiska studier om män och maskuliniteter. Medlemmarna av forskargruppen analyserar män och maskuliniteter på sätt som är explicit könade och intersektionella i en bred variation av specifika lokala, nationella och transnationella kontexter. De gör det inom ramen för en rad forskningsprojekt, på doktorand såväl som postdoktorala nivåer. Forskningen vidareutvecklar nationell, nordisk, europeisk och internationell forskning, forskningsnätverk och samarbeten. Den huvudsakliga forskningsorienteringen betonar både benämning och dekonstruktion av män och maskuliniteter. Forskargruppen syftar till att ytterligare utveckla studier och utforskning av: teoretisering av män och maskuliniteter; transnationell förändring relaterad till män och maskuliniteter; och män och maskuliniteter i relation till pojkar, emotioner, familj, historia, kunskapsproduktion, kärlek, musik, organisationer, patriarkala former, sexualitet, sport, teknik, våld, arbete, och andra empiriska, kulturella och policyorienterade frågor.

Företrädare: Daniel Alsarve and Jeff Hearn

Medlemmar: Daniel Alsarve‎; Tobias Axelsson‎; Dag Balkmar‎; Sam de Boise‎; Felicia Garcia; Jeff Hearn; Katarina Lindblad; Zara Saeidzadeh

Affilillierade: Elizabeth Ablett (Warwick), Sofia Aboim (Lisbon), Kjerstin Andersson Bruck (ORU), Zorana Antonejvić (Novi Sad), Stina Backman (LiU), Margunn Bjørnholt (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies), Floretta Boonzaier (Cape Town), Nina Buer (ORU), Marine Delaunay (Toulouse), Lucas Gottzén (Stockholm), Lena Gunnarsson (Lund), Andreas Henriksson (Karlstad), Richard Howson (Wollongong), Marina Hughson (Belgrade), Liisa Husu (ORU), Tanja Joelsson (Uppsala), Anna Jónasdóttir (ORU), Roger Klinth (LiU),  Andreas Mårdh (ORU), Ulf Mellström (Karlstad), Janek Ozmin (KTH), Marion Pajumets (Tallinn), Bob Pease (Deakin), Winifred Poster (Washington, St. Louis), Kopano Ratele (South African Medical Research Council/University of South Africa), Lisa Ridzén (Mid-Sweden), Linn Sandberg (Södertorn), Sofia Strid‎ (ORU), Tamara Shefer (Western Cape), Robert Svensson (ORU), Anika Thym (Basel), Zhang Chi (Hong Kong Polytechnic).