This page in English

Forskargrupp

Critical Studies on Men and Masculinities

Om gruppen

Kritiska studier av män och maskuliniteter (KSMM) har under de senare årtiondena varit ett snabbt växande forskningsområde inom feministisk forskning och genusstudier. Forskargruppen länkar samman forskare från Centrum för feministiska samhällsstudier och därutöver, över discipliner såsom pedagogik, genusstudier, historia, musikologi, sociologi och socialt arbete till kritiska studier om män och maskuliniteter. Medlemmarna av forskargruppen analyserar män och maskuliniteter på sätt som är explicit könade och intersektionella i en bred variation av specifika lokala, nationella och transnationella kontexter. De gör det inom ramen för en rad forskningsprojekt, på doktorand såväl som postdoktorala nivåer. Forskningen vidareutvecklar nationell, nordisk, europeisk och internationell forskning, forskningsnätverk och samarbeten. Den huvudsakliga forskningsorienteringen betonar både benämning och dekonstruktion av män och maskuliniteter. Forskargruppen syftar till att ytterligare utveckla studier och utforskning av: teoretisering av män och maskuliniteter; transnationell förändring relaterad till män och maskuliniteter; och män och maskuliniteter i relation till pojkar, emotioner, familj, historia, kunskapsproduktion, kärlek, musik, organisationer, patriarkala former, sexualitet, sport, teknik, våld, arbete, och andra empiriska, kulturella och policyorienterade frågor.

Företrädare: Sam de Boise and Zara Saeidzadeh

Medlemmar och affilierade: Elizabeth Ablett (Warwick), Sofia Aboim (Lisbon), Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir (Iceland), Fatma Oya Aktas (Kirklarelḭ), Daniel Alsarve‎ (ORU), Rukaya Al Zayani (ORU), Kjerstin Andersson Bruck (ORU), Zorana Antonejvić (Novi Sad), Tobias Axelsson‎ (ORU), Stina Backman (LiU), Dag Balkmar‎ (ORU), Betel Bekele Birhanu (Örebro), Elin Bjarnegård (Uppsala), Margunn Bjørnholt (Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies), Floretta Boonzaier (Cape Town), Nina Buer (ORU), Maria Darwish (ORU), Sam de Boise‎ (ORU), Marine Delaunay (Toulouse), Felicia Garcia (ORU), Mathias Ericson (Gothenburg), Kristin Ewins (ORU), Ricardo Goncalves (ORU), Lucas Gottzén (Stockholm), Lena Gunnarsson (ORU), Matthew Hall (Arden), Jeff Hearn (ORU), Andreas Henriksson (Karlstad), Richard Howson (Wollongong), Liisa Husu (ORU), Tanja Joelsson (Stockholm), Anna Jónasdóttir (ORU), Evelina Johansson Wilén (ORU), Marc Lafrance (Concordia), Katarina Lindblad (ORU), David Meier-Arendt (Darmstadt), Ulf Mellström (Karlstad), Martin Nyqvist (Lunds universitet), Janek Ozmin (KTH), Marion Pajumets (Tallinn), Bob Pease (Deakin), Winifred Poster (Washington, St. Louis), Kopano Ratele (South African Medical Research Council/University of South Africa), Lisa Ridzén (Mid-Sweden), Zara Saeidzadeh (ORU), Linn Sandberg (Södertörn), Susanne Strand (ORU), Sofia Strid‎ (ORU), Tamara Shefer (Western Cape), Sofia Strid (ORU), Anika Thym (Basel), Zhang Chi (Hong Kong Polytechnic).

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)