This page in English

Fredrik Söderqvist

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZnJlZHJpay5zb2RlcnF2aXN0O29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Fredrik Söderqvist
Forskningsämne

Om Fredrik Söderqvist

Fredrik är utbildad folkhälsovetare och docent i folkhälsovetenskap. Idag arbetar han som forskningsledare i folkhälsa vid Universitetssjukvårdens forskningscentrumRegion Örebro län. I tjänsten ingår uppdraget att arbeta för en akademisering av folkhälsoarbetet och att stärka samhällsnyttan och den regionala betydelsen av forskningen på området. Denna akademisering är förankrad i ledande styrdokument såsom både Strategi för klinisk forskning och innovation och den Regionala utvecklingsstrategin för Region Örebro län. 

Uppdraget som forskningsledare innebär i stort att: 

  • Bevaka, stödja och stimulera forskningen inom folkhälsovetenskap
  • Utveckla och leda samverkan mellan olika funktioner inom området
  • Undervisa och handleda 
  • Bedriva egen forskning

Fredrik bedriver forskning inom flera områden med det folkhälsovetenskapliga perspektivet som gemensam nämnare. Fokus är förnärvarande på forskning om ungas psykiska hälsa där några av de mer övergripande frågorna handlar om hur psykiskt välbefinnande bland unga kan mätas och följas på ett tillförlitligt vis i befolkningsstudier, om bestämningsfaktorer - livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor - för ungas psykiska välbefinnande, och att utveckla en ny universell skolbaserad metod för att främja psykiskt välbefinnande bland elever i gymnasieskolan.  

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Rapporter