This page in English

Forskargrupp

Psykisk hälsa och välbefinnande: från grupp- till befolkningsperspektiv

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Fredrik Söderqvist

Forskningsämne

Forskargruppen Psykisk hälsa och välbefinnande: från grupp- till befolkningsperspektiv har ett primärt fokus på att undersöka psykiskt välbefinnande bland olika ålders- och yrkesgrupper samt inom olika samhällsarenor. I forskargruppen ingår forskare med bakgrund inom olika discipliner - från Folkhälsovetenskap till Hälsoekonomi, Funktionsnedsättning och Samhälle, Medicin, och Psykologi. De projekt som bedrivs handlar om att: 1) mäta och följa psykiskt välbefinnande bland unga utifrån regionala befolkningsundersökningar; 2) främja psykiskt välbefinnande bland elever i gymnasieskolan; 3) studera hälsa och välbefinnande bland sjuksköterskor i svensk hälso- och sjukvård; och 4) betydelsen av livsvillkor, levnadsvanor och riktade hälsosamtal för hälsa och psykiskt välbefinnande i olika åldersgrupper och olika livssituation (t.ex. som förstagångsförälder).

I gruppen ingår även Professor Cynthia Franklin vid University of Texas at Austin.