This page in English

Forskningsprojekt

Hälsosam och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Johanna Gustafsson

Forskningsämne

Syftet med detta projekt är att undersöka vad som utgör en hälsosam och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård. Projektets inriktning är på ”friskfaktorer”, snarare än vad som utgör riskfaktorer för ohälsa, utifrån ett behov att få fördjupad kunskap om vad som skapar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen.

Projektet är utformat enligt en sekvensiell explorativ design med fem faser. I projektets första fas genomförs gruppintervjuer med sjuksköterskor, där syfte är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av vad som utgör betydelsefulla friskfaktorer i deras arbetsmiljö. Data från dessa intervjuer används, för att utveckla en enkät som syftar till att undersöka vilka frisk- och riskfaktorer som är associerade med sjuksköterskors upplevelse av ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. I projektets andra fas utvecklas en enkät som bygger på frågor från berörda intervjuer, vetenskaplig litteratur och från validerade instrument inom området. Enkäten skickas till samtliga kliniskt aktiva grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, inklusive röntgensjuksköterskor, inom regionerna Värmland, Östergötland och Örebro, samt de större kommunerna inom vardera region  I den tredje fasen genomförs en individuell intervjustudie med sjuksköterskor, som kommer att bygga på de tidigare delstudierna och syftar till att utforska vilka faktorer som sjuksköterskor upplever som betydande friskfaktorer i sin arbetssituation, och hur och varför de påverkar deras hälsa och välbefinnande. I projektets fjärde och femte fas görs uppföljande enkätundersökningar, efter två respektive fyra år. Genom dessa studier kommer projektet att ge ny kunskap om vad som utgör en hälsosam och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor samt resultera i konceptuell modell över friskfaktorer i arbetslivet för sjuksköterskor inom svensk hälso- och sjukvård. I de kvantitativa studierna kommer risk- och friskfaktorer att också undersökas från ett könsperspektiv.  

Välkommen att kontakta oss via This is an email address

Finansiärer

  • AFA försäkringar