This page in English

Gabriel Linton

Befattning: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: Z2FicmllbC5saW50b247b3J1LnNl

Telefon: 019 303521

Rum: N3048

Gabriel Linton

Om Gabriel Linton

Gabriel Linton jobbar vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och är kopplad mot marknadsföringscenter INTERORG. Gabriels forskning har inriktning mot entreprenörskap, innovation, strategi och relationer mellan företag. 

Gabriel är med i editorial review board för Journal of Small Business and Entrepreneurship. Han har publicerat i journaler som t.ex. Journal of Business Research, R&D Management, Industrial Marketing Management, European Journal of Innovation Management och Journal of Small Business and Entrepreneurship. Gabriel undervisar i entreprenörskapskurser, affärsutveckling och även i international business.

Tidigare har Gabriel arbetat som innovationsrådgivare och det är därför naturligt med arbete även i näringslivet utöver undervisning och forskning. Han är engagerad i bl.a. styrelsearbete och hjälper även företag med strategisk utveckling. 

Gabriel disputerade vid Örebro Universitet 2016 och han genomförde både kandidat och MBA utbildning vid Cleveland State University. 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript