This page in English

Forskningsprojekt

Delningsekonomin

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Johan Kask

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Delningsekonomin har introducerat nya förutsättningar för utbyten och även i sin kärnform inneburit ett effektivare resursutnyttjande. Detta forskningsprojekt undersöker delningsekonomins utveckling, olika tolkningar och hur det påverkar vår syn på utbyten.

Finansiärer

  • Forskarskolan Management och IT (MIT)