This page in English

Gunnar Klein

Befattning: Professor emeritus Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: Z3VubmFyLmtsZWluO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303666

Rum: N4043

Gunnar Klein

Om Gunnar Klein

Gunnar Klein är professor i informatik med särskild inriktning på eHälsa, dvs användningen av IT för bättre hälsa. Här menar vi hälsosystemet i vid bemärkelse inkluderande:

 • IT-system för vårdens personal och organisationer
 • Kunskapsutveckling (forskning, kvalitetsarbete, utbildning)
 • Folkhälsoarbete (analys, planering och genomförande)
 • Verktyg för patienter/invånare för att bättre sköta sin hälsa själv och för att förbättra interaktionen med vården

eHälsa är ett tvärvetenskapligt ämne där belysning kan behövas från dessa områden:
Medicin/hälsa, Naturvetenskap, Teknik, Ekonomi och andra samhällsvetenskaper samt Etik och juridik i tillämpliga delar.

Bakgrund

Klein har efter studier i matematik och informationsbehandling på Uppsala Universitet gått läkarutbildning på Karolinska Institutet med läkarexamen 1980. Klein har även varit medicinsk forskare i tumörbiologi, doktor i medicinsk vetenskap 1982. Klein har erfarenheter från både egen utveckling av IT system, programmerare, projektledare och som användare i forskning och vården med sammanlagt ca sex år som läkare mest i primärvården. Klein har sedan 1993 arbetat mycket med europeisk och internationell samordning av forskning och standardisering. Efter en lång tid som knuten till KI blev Klein 2012 professor i hälsoinformatik vid NTNU - Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Från januari 2014 är Kleins fasta plats på Örebro universitet.

Aktuella projekt

 • Framtidens vårdinformationsstöd. Samarbete med Region Örebro län och de fyra landstingen Blekinge, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland. Universitetet bidrar med kunskapsstöd kring frågor om beslutsstöd, användbarhet, journalstruktur och uppföljning för kvalitetsarbete och klinisk forskning. Vi bygger också prototyper som ska demonstrera några tankar om nya funktioner i framtidens IT stöd för vården.
 • Mobilappar som stöd för kommunikationen mellan patienter och vården. Vi testar dels olika tillämpningsområden i Sverige för t.ex. symptomskattning men har också ett projekt i Mocambique där vår doktorand José Nhavoto bidrar till vården av HIV och TB sjuka med ett system av SMS påminnelser.
 • Ett nytt område vi intresserar oss för är användningsområden i medicinen för "smarta glasögon". Ett samarbete med KI och Harvard.
 • Forskning med data från elektroniska journalsystem. Klein deltar som ordförande i Advisory Board för projektet Electronic Health Records for Clinical Research (EHR4CR.EU) som leds av Astra Zeneca och har många stora läkemedelsindustrier som partners i samarbete med 24 akademiska institutioner och sjukhus.

Tidigare arbeten

 1. Utveckling av system för att hantera litteraturreferenser REF-ED och REF-PRINT 1980-85 en tidig föregångare till Endnote.
 2. Utveckling av beslutsstödssystem för läkemedelsordinationer 1987-89 och personlig journal på smarta kort.
 3. Utveckling av Public Key Encryption med smarta kort och infrastruktur med certifikat utgivna av Trusted Third Party. 1990-98. Ledde utvecklingen av de svenska nationella standarderna för e-legitimation och pilotprojekt inom sjukvården i Sverige och sju andra europeiska länder i EU projekten Trusted Health Information Systems, Trusthealth och SIREN (Security in Regional Health Networks).
 4. Ledde den europeiska standardiseringen av Health Informatics i CEN/TC 251 1997-2006 på uppdrag av EU. Ett fyrtiotal standarder utvecklades för bl.a. e-recept, journalstruktur, meddelanden för remiss och svar, säkerhet och grundläggande terminologihantering.
 5. Var en av två grundare av den internationella standardiseringen av Health Informatics, ISO/TC 215 1998 där Klein representerade Sverige i många år och var internationellt ledare för informationssäkerhetsgruppen där det utvecklades standarder bl.a. för Security Management ISO 27799. Har senare bidragit till ett stort antal standarder och varit projektledare för följande standarder: ISO 12967 Health informatics - Service Architecture, ISO 13119 Health informatics - Knowledge resources - Metadata, ISO/TR 22790 Health informatics - Functional characteristics of prescriber support systems.
 6. Har arbetat med semantisk interoperabilitet på olika sätt, bl.a. i det EU Network of Excellence kallat Semantic Mining där Klein ledde arbetet med att utvärdera SNOMED CT, en stor internationell multispråklig terminologi som också introducerades i Sverige först genom ett projekt kallat REFTERM finansierat av KK stiftelsen som Klein ledde. Resultatet blev en kunskapsrapport, en kärngrupp kunniga personer och programvara för att kunna söka och finna relevanta termer och för att få stöd för översättning. Regeringen beslöt sedan att ge Socialstyrelsen uppdrag att införa SNOMED i Sverige.
 7. Har tillsammans med den kände filosofen Barry Smith utarbetat en serie rekommendationer om harmoniserad terminologi för basal ontologi och terminologiarbeten.
 8. Har arbetat för den internationella openEHR organisationen som går utöver den formella standardiseringen i CEN och ISO och utvecklar både tekniska specifikationer för systemkomponenter och verktyg för standardiserade journaler. Organisationen delar ven öppen källkod, där en central komponent är JAVA implementeringen av referensmodellen som utfördes av Rong Chen medan han var min doktorand. Organisationen utvecklar även kliniska mallar - kallade arketyper för olika centrala frågor.
 9. Klein har även arbetat med frågor runt bred tillgänglighet till vårdens IT system med stöd för innovativa lösningar för att ta hänsyn till användare av olika kulturell och språklig bakgrund.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Dagstidningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Dagstidningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter