This page in English

Forskargrupp

e-Hälsa

Om gruppen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Gunnar Klein

Forskningsämne

eHälsa handlar om Användningen av IT för bättre hälsa som rör hälso- och sjukvårdssystemet i vid bemärkelse inkluderande:

IT-system för vårdens personal och organisationer

Kunskapsutveckling (forskning, kvalitetsarbete, utbildning)

Folkhälsoarbete (analys, planering och genomförande)

Verktyg för patienter/invånare för att bättre sköta sin hälsa själv och för att förbättra interaktionen med vården

eHälsogruppen är en del av Centre for Empirical Research on Information Systems inom handelshögskolan i Örebro. Vi vill i samverkan med fr.a. regionala aktörer som Örebro läns landsting och alla kommuner inom regionen samt näringslivet studera och bidra till utvecklingen av nya eHälsotjänster. Samtidigt är detta ett ämne där det pågår ett intensivt internationellt samarbete, inte minst inom EU där vi deltar på olika sätt.

Några exempel på projektområden

a) Framtidens vårdinformationsstöd – Ett uppdrag för landstingen i Örebro, Sörmland, Blekinge, Västernorrland och Västerbotten där vi tillför kunskapsöversikter inom viktiga områden och bygger demonstratorer för att illustrera några viktiga processer som borde finnas.

b) Patienter som via sin mobiltelefon rapporter löpande om sina symtom och ibland mätvärden. Det kan gälla patienter med många olika slags långvariga sjukdomstillstånd men också för att t.ex. veta hur det går hemma efter en operation med smärta och andra aspekter på livskvalitet. Dessa system kan både stärka patientens egen kontroll över sin sjukdom, underlätta vården och ge fantastiska verktyg för forskning om vård och hälsa. Här finns också internationella projekt som i t.ex. Mocambique där vi arbetar för att HIV patienter ska få bättre uppföljning och påminnelser om medicinering mm.

c) Patienter som läser sina journaler – vad betyder det?

d) Strukturerad journal information är väsentligt både för ett effektivt utbyte mellan olika vårdproducenter regionalt, nationellt och över gränserna. Det är också en förutsättning för att kunna använda beslutsstöd i vissa situationer och för att ge bättre uppföljning.

e) Verktyg för mer effektiv forskning med information ur journaler. Detta område omfattar en rad åtgärder. En spännande utveckling är ett stort samarbetsprojekt inom EU kallat EHR4CR där vi är med som enda svenska universitet och leder ett rådgivande organ.

f) Beslutsstödssystem. Där kliniska riktlinjer som texter delvis ersätts med automatiska påminnelser om viktiga saker att hantera.

g) Effektiva visuella gränssnitt för att hantera komplexa multisjuka patienter

Forskare

Forskare