This page in English

Forskningsprojekt

eHälsa för patienter i Norden: riktlinjer och utveckling för framtiden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2023

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

NORDeHEALTH syftar till att identifiera utmaningarna och möjligheterna i digitaliseringen av hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt i fallet då nationella portaler implementeras för att ge patienter tillgång till sina elektroniska journaler och öka egenvård och transparens i vården. Målet är att möjliggöra ytterligare digitalisering av hälsosektorn genom att ge konkret feedback till nationella myndigheter i respektive land, och ta fram riktlinjer och ramverk för design, implementering och utvärdering av personliga eHälsotjänster (PeH). Projektet samlar erfarenheter och kunskaper från studier av PeH i de nordiska länderna, med partners från Sverige, Norge, Finland och Estland. Denna gemensamma insats kommer att öka det empiriska underlaget och etablera ett teoretiskt ramverk som syftar till att förklara hur implementeringen av PeH påverkar olika intressenter, och hur man bäst utvärderar och jämför resultat mellan olika kontexter.

Finansiärer

  • NordForsk