This page in English

Forskningsprojekt

Sensorstyrd kontroll och behandling av opiatkrävande smärta - SENSOP

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2020

Kontaktperson

Mevludin Memedi

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Smärtstillande opioder är bland våra äldsta och vanligaste förekommande läkemedel. Opioder (såsom heroin, morfin, kodein, fentanyl) verkar på opiodreceptorer i hjärnan och ger förutom smärtlindring en känsla av välbehag. Tillvänjning sker snabbt och karakteriseras av ett patologiskt återkommande behov av belöning utan att smärtsignaler finns.

I dagens sjukvård sker huvuddelen av rehabilitering och smärtstillning i hemmet. Användning av opiater i hemmiljö har ökat globalt vilket resulterat i att tillvänjning, missbruk och dödsfall av opiater ökat dramatiskt, särskilt i USA.

Behandling med opiater är alltför ofta baserad på genomsnittspatientens smärtnivå och förväntad smärtlindrande effektstorlek och duration. Detta förhållningssätt är statiskt och tar inte hänsyn till den stora individuella variation som finns både vad gäller patienters subjektiva upplevelse av smärtans intensitet, duration, läkemedels halveringstid och patienternas känslighet för effekten. Att läkemedel dessutom endast finns i fasta styrkor medger mycken liten möjlighet att individanpassa dosen. Behandling i hemmet ger dessutom ingen möjlighet att övervaka hur patienterna följt ordinationen.

Detta projekt syftar till att studera möjligheten att objektivt i realtid följa smärta, utvärdera hur objektiv smärttecken överensstämmer med subjektivt upplevd smärta samt använda denna kunskap för att utveckla en algoritm för att i en framtid dosera smärtstillande läkemedel. Målet är att på individnivå i realtid, med objektivt registrerade smärttecken, kunna individualisera behandlingen både vad gäller dos och tid. Målsättningen på sikt är att en sådan behandling skall ge bättre smärtstillning med mindre tillvänjning samt bidra till ett bättre resursutnyttjande inom vården.