This page in English

Gunnar Klein

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303666

Rum: N4043

Gunnar Klein

Om Gunnar Klein

Gunnar Klein är professor i informatik med särskild inriktning på eHälsa, dvs användningen av IT för bättre hälsa. Här menar vi hälsosystemet i vid bemärkelse inkluderande:

 • IT-system för vårdens personal och organisationer
 • Kunskapsutveckling (forskning, kvalitetsarbete, utbildning)
 • Folkhälsoarbete (analys, planering och genomförande)
 • Verktyg för patienter/invånare för att bättre sköta sin hälsa själv och för att förbättra interaktionen med vården

eHälsa är ett tvärvetenskapligt ämne där belysning kan behövas från dessa områden:
Medicin/hälsa, Naturvetenskap, Teknik, Ekonomi och andra samhällsvetenskaper samt Etik och juridik i tillämpliga delar.

Bakgrund

Klein har efter studier i matematik och informationsbehandling på Uppsala Universitet gått läkarutbildning på Karolinska Institutet med läkarexamen 1980. Klein har även varit medicinsk forskare i tumörbiologi, doktor i medicinsk vetenskap 1982. Klein har erfarenheter från både egen utveckling av IT system, programmerare, projektledare och som användare i forskning och vården med sammanlagt ca sex år som läkare mest i primärvården. Klein har sedan 1993 arbetat mycket med europeisk och internationell samordning av forskning och standardisering. Efter en lång tid som knuten till KI blev Klein 2012 professor i hälsoinformatik vid NTNU - Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Från januari 2014 är Kleins fasta plats på Örebro universitet.

Aktuella projekt

 • Framtidens vårdinformationsstöd. Samarbete med Region Örebro län och de fyra landstingen Blekinge, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland. Universitetet bidrar med kunskapsstöd kring frågor om beslutsstöd, användbarhet, journalstruktur och uppföljning för kvalitetsarbete och klinisk forskning. Vi bygger också prototyper som ska demonstrera några tankar om nya funktioner i framtidens IT stöd för vården.
 • Mobilappar som stöd för kommunikationen mellan patienter och vården. Vi testar dels olika tillämpningsområden i Sverige för t.ex. symptomskattning men har också ett projekt i Mocambique där vår doktorand José Nhavoto bidrar till vården av HIV och TB sjuka med ett system av SMS påminnelser.
 • Ett nytt område vi intresserar oss för är användningsområden i medicinen för "smarta glasögon". Ett samarbete med KI och Harvard.
 • Forskning med data från elektroniska journalsystem. Klein deltar som ordförande i Advisory Board för projektet Electronic Health Records for Clinical Research (EHR4CR.EU) som leds av Astra Zeneca och har många stora läkemedelsindustrier som partners i samarbete med 24 akademiska institutioner och sjukhus.

Tidigare arbeten

 1. Utveckling av system för att hantera litteraturreferenser REF-ED och REF-PRINT 1980-85 en tidig föregångare till Endnote.
 2. Utveckling av beslutsstödssystem för läkemedelsordinationer 1987-89 och personlig journal på smarta kort.
 3. Utveckling av Public Key Encryption med smarta kort och infrastruktur med certifikat utgivna av Trusted Third Party. 1990-98. Ledde utvecklingen av de svenska nationella standarderna för e-legitimation och pilotprojekt inom sjukvården i Sverige och sju andra europeiska länder i EU projekten Trusted Health Information Systems, Trusthealth och SIREN (Security in Regional Health Networks).
 4. Ledde den europeiska standardiseringen av Health Informatics i CEN/TC 251 1997-2006 på uppdrag av EU. Ett fyrtiotal standarder utvecklades för bl.a. e-recept, journalstruktur, meddelanden för remiss och svar, säkerhet och grundläggande terminologihantering.
 5. Var en av två grundare av den internationella standardiseringen av Health Informatics, ISO/TC 215 1998 där Klein representerade Sverige i många år och var internationellt ledare för informationssäkerhetsgruppen där det utvecklades standarder bl.a. för Security Management ISO 27799. Har senare bidragit till ett stort antal standarder och varit projektledare för följande standarder: ISO 12967 Health informatics - Service Architecture, ISO 13119 Health informatics - Knowledge resources - Metadata, ISO/TR 22790 Health informatics - Functional characteristics of prescriber support systems.
 6. Har arbetat med semantisk interoperabilitet på olika sätt, bl.a. i det EU Network of Excellence kallat Semantic Mining där Klein ledde arbetet med att utvärdera SNOMED CT, en stor internationell multispråklig terminologi som också introducerades i Sverige först genom ett projekt kallat REFTERM finansierat av KK stiftelsen som Klein ledde. Resultatet blev en kunskapsrapport, en kärngrupp kunniga personer och programvara för att kunna söka och finna relevanta termer och för att få stöd för översättning. Regeringen beslöt sedan att ge Socialstyrelsen uppdrag att införa SNOMED i Sverige.
 7. Har tillsammans med den kände filosofen Barry Smith utarbetat en serie rekommendationer om harmoniserad terminologi för basal ontologi och terminologiarbeten.
 8. Har arbetat för den internationella openEHR organisationen som går utöver den formella standardiseringen i CEN och ISO och utvecklar både tekniska specifikationer för systemkomponenter och verktyg för standardiserade journaler. Organisationen delar ven öppen källkod, där en central komponent är JAVA implementeringen av referensmodellen som utfördes av Rong Chen medan han var min doktorand. Organisationen utvecklar även kliniska mallar - kallade arketyper för olika centrala frågor.
 9. Klein har även arbetat med frågor runt bred tillgänglighet till vårdens IT system med stöd för innovativa lösningar för att ta hänsyn till användare av olika kulturell och språklig bakgrund.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Klein, G. O. (2021). Krav på intyg om vaccination kan ge oss frihet igen. Svenska Dagbladet (26 Feb), 4-4.
Vahlne, A. , Klein, G. O. & Wheelock, Å. (2021). Viktigaste åtgärderna saknas mot coronaspridning i skolan. Dagens Nyheter (22 augusti).
Karni, L. , Dalal, K. , Memedi, M. , Kalra, D. & Klein, G. O. (2020). Information and Communications Technology-Based Interventions Targeting Patient Empowerment: Framework Development. Journal of Medical Internet Research, 22 (8).
Ekman, B. , Milos Nymberg, V. , Richter Sundberg, L. , Nilsen, P. , Pestoff, R. , Calling, S. , Ekstedt, M. , Scandurra, I. & et al. (2020). Skala upp den befintliga digitala vården i Sverige. Dagens Medicin.
Erturkmen, G. B. L. , Yuksel, M. , Sarigul, B. , Arvanitis, T. N. , Lindman, P. , Chen, R. , Zhao, L. , Sadou, E. & et al. (2019). A Collaborative Platform for Management of Chronic Diseases via Guideline-Driven Individualized Care Plans. Computational and Structural Biotechnology Journal, 17, 869-885.
Bakunzibake, P. , Klein, G. O. & Islam, M. S. (2019). E-government implementation and monitoring: The case of Rwanda ‘one-stop’ E-government. Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 85 (5).
Bakunzibake, P. , Klein, G. O. & Islam, M. S. (2019). E-Government Implementation Process in Rwanda: Exploring Changes in a Socio-technical Perspective. Business Systems Research Journal, 10 (1), 53-73.
Bakunzibake, P. , Grönlund, Å. & Klein, G. O. (2019). Organisational Challenges in the Implementation of ‘one-stop’ e-Government in Rwanda. Electronic Journal of e-Government, 17 (1), 1-19.
Traore, L. , Assélé Kama, A. , Lim Choi Keung, S. , Karni, L. , Klein, G. O. , Lilja, M. , Scandurra, I. , Verdoy, D. & et al. (2019). User-Centered Design of the C3-Cloud Platform for Elderly with Multiple Diseases - Functional Requirements and Application Testing. Studies in Health Technology and Informatics, 264, 843-847.
Memedi, M. , Tshering, G. , Fogelberg, M. , Jusufi, I. , Kolkowska, E. & Klein, G. O. (2018). An interface for IoT: feeding back health-related data to Parkinson's disease patients. Journal of Sensor and Actuator Networks, 7 (1).
Laleci Erturkmen, G. B. , Yuksel, M. , Sarigul, B. , Lindman, P. , Chen, R. , Zhao, L. , Bouaud, J. , Lilja, M. & et al. (2018). Management of personalised guideline-driven care plans addressing the needs of multi-morbidity via clinical decision support services. International Journal of Integrated Care, 18 (132), A132-A132.
Hägglund, M. , Karlsson, D. , Klein, G. O. , Koch, S. , Lindgren, H. , Nyström, M. , Scandurra, I. & Sundvall, E. (2017). ”Världsbäst på eHälsa kräver internationellt samarbete”. Svenska Dagbladet (21 september).
Klein, G. O. , Singh, K. & von Heideken, J. (2015). Smart Glasses: A New Tool in Medicine. Studies in Health Technology and Informatics, 216, 901-901.
Coorevits, P. , Sundgren, M. , Klein, G. O. , Bahr, A. , Claerhout, B. , Daniel, C. , Dugas, M. , Dupont, D. & et al. (2013). Electronic health records: new opportunities for clinical research. Journal of Internal Medicine, 274 (6), 547-60.
Forsum, U. , Klein, G. O. & Morgell, R. (2010). Anna-Karin Hatt hade visst rätt. Svenska Dagbladet.
Klein, G. O. & Smith, B. (2010). Concept Systems and Ontologies: Recommendations for Basic Terminology. Jinkou Chinou Gakkai rombunshi (Online), 25 (3), 433-441.
Klein, G. O. & Rosén, J. (2010). Sjukt intyg från Försäkringskassan. Dagens medisin.
Chen, R. , Klein, G. O. , Sundvall, E. , Karlsson, D. & Åhlfeldt, H. (2009). Archetype-based conversion of EHR content models: pilot experience with a regional EHR system. BMC Medical Informatics and Decision Making, 9, 33.
Hasman, A. , Andersen, S. K. , Klein, G. O. , Schulz, S. , Aarts, J. & Mazzoleni, M. C. (2009). MIE 2008: eHealth beyond the horizon-get IT there.. Methods of Information in Medicine, 48 (2), 135-136.
Chen, R. , Enberg, G. & Klein, G. O. (2007). Julius: a template based supplementary electronic health record system. BMC Medical Informatics and Decision Making, 7.
Chen, R. & Klein, G. (2007). The openEHR Java reference implementation project. Studies in Health Technology and Informatics, 129 (Pt 1), 58-62.
Fu, Q. , Xue, Z. , Zhu, J. , Fors, U. & Klein, G. (2005). Anaesthesia record system on handheld computers: pilot experience and uses for quality control and clinical guidelines. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 77 (2), 155-63.
Fu, Q. , Xue, Z. & Klein, G. (2003). Using mobile information technology to build a database for anesthesia quality control and to provide clinical guidelines.. Studies in Health Technology and Informatics, 95, 629-634.
Klein, G. O. (2002). Standardization of health informatics - Results and challenges. Methods of Information in Medicine, 41 (4), 261-270.
Klein, G. O. (1994). Smart cards: a security tool for Health Information Systems. International Journal of Bio-medical Computing, 35 (Suppl.), 147-151.
Nilsson, M. T. & Klein, G. O. (1985). SEQ-ED - AN INTERACTIVE COMPUTER-PROGRAM FOR EDITING, ANALYSIS AND STORAGE OF LONG DNA-SEQUENCES. COMPUTER APPLICATIONS IN THE BIOSCIENCES, 1 (1), 29-34.

Kapitel i böcker, del av antologier

Klein, G. O. (2021). Informationssäkerhet: Standarder och praktik. I: Göran Petersson, Martin Rydmark & Anders Thurin, Medicinsk informatik (ss. 408-418). Stockholm: Liber.
Klein, G. O. & Andersson, K. (2012). Patient empowerment in the process of sickness certificates. I: John Mantas et al, Quality of Life through Quality of Information (ss. 1174-6). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.
Klein, G. O. & Kajbjer, K. (2009). eHealth tools for patients and professionals in a multicultural world. I: Klaus-Peter Adlassnig, Bernd Blobel, John Mantas, Izet Masic, Medical Informatics in a United and Healthy Europe: Proceedings of MIE 2009 – The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics (ss. 297-301). . IOS Press.
Klein, G. O. & Chen, R. (2009). Translation of SNOMED CT: strategies and description of a pilot project. I: Kaija Saranto, Patricia Flatley Brennan, Hyeoun-Ae Park, Marianne Tallberg, Anneli Ensio, Connecting Health and Humans: Proceedings of NI2009 – The 10th International Congress on Nursing Informatics (ss. 673-7). . IOS Press.
Klein, G. O. , Sottile, P. A. & Endsleff, F. (2007). Another HISA - the new standard: health informatics - service architecture. I: Klaus A. Kuhn, James R. Warren, Tze-Yun Leong, MEDINFO 2007: Proceedings of the 12th World Congress on Health (Medical) Informatics – Building Sustainable Health Systems (ss. 478-82). . IOS Press.
Emmanouil, A. & Klein, G. O. (2001). Anamnesis via the Internet: Prospects and pilot results. I: V.L. Patel, R. Rogers, R. Haux, MEDINFO 2001: Proceedings of the 10th World Congress on Medical Informatics, PTS 1 and 2 (ss. 805-809). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.

Konferensbidrag

Despotou, G. , Laleci Erturkmen, G. B. , Yuksel, M. , Sarigul, B. , Lindman, P. , Jaulent, M. , Bouaud, J. , Traore, L. & et al. (2020). Localisation, Personalisation and Delivery of Best Practice Guidelines on an Integrated Care and Cure Cloud Architecture: The C3-Cloud Approach to Managing Multimorbidity. I: Louise B. Pape-Haugaard, Christian Lovis, Inge Cort Madsen, Patrick Weber, Per Hostrup Nielsen, Philip Scott, Digital Personalized Health and Medicine. Konferensbidrag vid 30th Medical Informatics Europe Conference (MIE 2020), Geneva's International Conference Center, Geneva, Switzerland, April 28 - May 1, 2020 (ss. 623-627). IOS Press.
Karni, L. , Memedi, M. & Klein, G. O. (2019). Targeting Patient Empowerment via ICT interventions: An ICT-specific Analytical Framework. I: AMCIS 2019 Proceedings. Konferensbidrag vid 25th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2019), Cancun, Mexico, August 15-17, 2019. Cancun, Mexico: Association for Information Systems.
Karni, L. , Memedi, M. , Kolkowska, E. & Klein, G. O. (2018). EMPARK: Internet of Things for Empowerment and Improved Treatment of Patients with Parkinson's Disease. Konferensbidrag vid International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Hong Kong, People's Republic of China, 5-9 October, 2018. John Wiley & Sons.
Bakunzibake, P. , Grönlund, Å. & Klein, G. O. (2016). E-Government Implementation in Developing Countries: Enterprise Content Management in Rwanda. I: Electronic Government and Electronic Participation. Konferensbidrag vid 15th IFIP Electronic Government (EGOV) / 8th Electronic Participation (ePart) Conference, Univ Minho, Guimaraes, Portugal, September 5-8, 2016 (ss. 251-259). Amsterdam: IOS Press.
Klein, G. O. (2015). Standardization of Cryptographic Techniques - The Influence of the Security Agencies. I: Gram C.,Ostergaard S.D.,Rasmussen P., History of Nordic Computing 4. Konferensbidrag vid 4th IFIP WG 9.7 Conference on History of Nordic Computing (HiNC), Copenhagen, Denmark, August 13-15, 2014 (ss. 321-327). Springer.
Kajbjer, K. , Nordberg, R. & Klein, G. O. (2011). Electronic Health Records in Sweden: From Administrative Management to Clinical Decision Support. I: John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler, History Of Nordic Computing 3 Third IFIP WG 9.7 Conference, HiNC 3, Stockholm, Sweden, October 18-20, 2010, Revised Selected Papers. Konferensbidrag vid 3rd IFIP International Federation for Information Processing Conference on the History of Nordic Computing, Stockholm, Sweden, October 2010 (ss. 74-82). Springer.
Klein, G. O. (2011). History of Electronic Prescriptions in Sweden: From Time-Sharing Systems via Smartcards to EDI. I: John Impagliazzo, Per Lundin, Benkt Wangler, History Of Nordic Computing 3 Third IFIP WG 9.7 Conference, HiNC 3, Stockholm, Sweden, October 18-20, 2010, Revised Selected Papers. Konferensbidrag vid 3rd IFIP International Federation for Information Processing Conference on the History of Nordic Computing, Stockholm, Sweden, October 2010 (ss. 65-73). Springer.
Klein, G. O. (2011). Metadata: an international standard for clinical knowledge resources. Konferensbidrag vid 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics (MIE 2011), Oslo, Norway, August 28-31, 2011 (ss. 839-843). IOS Press.
Chen, R. , Garde, S. , Beale, T. , Nyström, M. , Karlsson, D. , Klein, G. & Ahlfeldt, H. (2008). An archetype-based testing framework. I: eHealth Beyond the Horizon Get IT There. Konferensbidrag vid 21st International Congress of the European-Federation-for-Medical-Informatic (MIE2008), Gothenburg, MAY 25-28, 2008 (ss. 401-6). Amsterdam, Netherlands: IOS Press.
Klein, G. O. (2003). ISO and CEN standards for health informatics-synergy or competition.. I: Blobel, Bernd; Pharow, Peter, Advanced Health Telematics and Telemedicine The Magdeburg Expert Summit Textbook. Konferensbidrag vid Medical Informatics Europe 2003 (ss. 259-265). Amsterdam: IOS Press.
Thurin, A. , Wennberg, M. , Antonov, K. & Klein, G. O. (2002). Shallow linguistic analysis of a large corpus of drug prescriptions.. I: Surján, György; Engelbrecht, Rolf ; McNair, Peter, Health data in the information society proceedings of MIE2002. Konferensbidrag vid International Congress on Medical Informatics (17th : 2002 : Budapest, Hungary) (ss. 411-415). Amsterdam: IOS Press.
Klein, G. O. (2001). Enabling health online: The case for standards. I: MEDINFO 2001 PROCEEDINGS OF THE 10TH WORLD CONGRESS ON MEDICAL INFORMATICS, PTS 1 AND 2. Konferensbidrag vid THE 10TH WORLD CONGRESS ON MEDICAL INFORMATICS, LONDON, ENGLAND, 2001. (MEDINFO 2001) (ss. 123-123). Amsterdam: IOS Press.

Manuskript

Rapporter

Klein, G. O. (2016). Framtidens vårdinformationsstöd: Vad menar vi med beslutsstöd. Örebro, Sweden: Örebro University.