This page in English

Forskningsprojekt

Kommunikation om "bra" mat och hälsosamma livsstilar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Göran Eriksson

Forskningsämne

Detta projekt samlar kritiska studier som undersöker kommunikation där mat framställs som hälsosam och hållbar, och som en del i en framgångsrik livsstil. Att äta hälsosamt och hållbart har blivit allt viktigare i många samhällen i takt med att kostrelaterad ohälsa ökar och att kunskap om matproduktionens och matkonsumtionens klimatpåverkan tilltar. Idéer om vad som är ”bra” mat och en hälsosam livsstil påverkas i hög grad av kommersiella intressen. Detta synliggörs i projektets olika studier. Med hjälp av multimodal kritisk diskursanalys studeras kommersiella representationer av hållbar, funktionell och ekologisk mat, hur mat knyts till naturen och det nationella, och till vad som ses som en framgångsrik livsstil

Publikationer (pdf)

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet