This page in English

Helen Peterson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aGVsZW4ucGV0ZXJzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303696

Rum: F3252

Helen Peterson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Helen Peterson

Helen Peterson arbetar sedan januari 2020 som professor i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Hon disputerade 2005 vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen "Gender, Power and Post-Bureaucracy. Work Ideals in IT Consulting". Hon har sedan dess arbetat som universitetslektor i arbetsvetenskap, sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, forskare vid Tema Genus, Linköpings universitet, forskarassistent vid Tema Teknik och social förändring också vid Linköpings universitet samt som biträdande lektor vid Forskarskolan Demokratins villkor vid Örebro universitet. 2012 blev hon docent i sociologi vid Uppsala universitet. 2013-2015 var hon Visiting Scholar vid the Steinhardt Institute for Higher Education Policy vid New York University.

Helen intresserar sig för sociologiska teorier som rör genus, organisation, organisering, styrning och ledarskap. Hon har i sin forskning framförallt studerat dessa områden empiriskt inom arbetsorganisationer i IT-branschen samt inom den högre utbildningen. Hon har även bedrivit forskning om frivillig barnlöshet, normer om moderskap och föräldraskap, samt pronatalistiska värderingar och policy. Forskningen bedrivs framförallt med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder såsom intervjuer, dokumentanalys och policyanalys.

Under 2021 avslutar hon ett projekt, finansierat av Forte, om jämställdhetsintegrering vid svenska lärosäten: Översätta politik till praktik: organisatoriska och diskursiva ramar för jämställdhetsintegrering i akademin. Tillsammans med Birgitta Jordansson, Göteborgs universitet, har hon sedan 2016 studerat hur lärosätena har hanterat, och "översatt", detta regeringsuppdrag i praktiken.

Sedan 2020 arbetar hon tillsammans med Liisa Husu i det EU-finansierade (Horizon2020) projektet GRANteD - Grant Allocation Disparities from a Gender Perspective, och studerar tilldelning av forskningsmedel ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Helen undervisar framförallt på kurser om arbete, organisation och organisering. Sedan 2021 är hon forskningsledare för gruppen Arbete, familj och nära relationer vid forskningsämnet sociologi, Örebro universitet.

 

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)