This page in English

Forskningsprojekt

Hållbara praktiker i den minimalistiska familjen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2026

Kontaktperson

Jenny Alsarve

Forskningsämne

Den minimalistiska livsstilen har blivit alltmer populär under senare år och förknippas ofta med ökat välbefinnande och minskad stress. I vårt samtida samhälle där många upplever en stressfylld vardag är det inte förvånande att minimalism förefaller lockande. Syftet med det här projektet är att undersöka vad det innebär att leva ett minimalistiskt liv som en familj. Vi studerar vilka möjligheter och utmaningar det medför i vardagen både rent praktiskt och i relation till andra familjemedlemmar och omgivningen. I projektet undersöker vi också motiv och drivkrafter för en minimalistisk livsstil. Projektet bygger på en kvalitativ forskningsdesign där vi genomför intervjuer med både individer och par och samlar in dagboksanteckningar om hur det är att leva ett minimalistiskt liv i vardagen. Läs mer om projektet här   

Projektet i media:

Är minimalistisk livsstil ett svar på olika samhällsproblem? | Tidningen Extrakt

Minimalister prylbantar för bättre hälsa - Nyhetsarkiv - Örebro universitet (oru.se)

 

Finansiärer

  • Formas