This page in English

Iris Elmazoska

Befattning: Forskningsassistent Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2145

Iris Elmazoska

Om Iris Elmazoska

Iris Elmazoska är legitimerad audionom med magisterexamen i audiologi. Sedan april 2020 är hon doktorand inom Funktionsnedsättning och Samhälle vid institutionen för hälsovetenskaper. Hennes avhandlingsarbete syftar till att undersöka ungdomars fritidsbullerexponering, till exempel musiklyssningsvanor, i relation till hörselfunktion/hörselproblem och att följa hur detta förändras över tid. Iris undervisar också på audionomprogrammet och magisterprogrammet i Hörselvetenskap. 

About Iris Elmazoska

Iris Elmazoska is a registered audiologist with a Master's degree (1 year) in Audiology. She is a PhD student in Disability Research at the School of Health Sciences since april 2020. Her thesis project investigates long-term leisure noise exposure, such as music listening habits, among children and young adults, and how this relates to hearing function or hearing problems. Iris is also a teacher in the undergraduate audiologist program and Master’s Programme in Audiology.