This page in English

Iris Elmazoska

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: aXJpcy5lbG1hem9za2E7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2213

Iris Elmazoska

Om Iris Elmazoska

Iris Elmazoska är legitimerad audionom med magisterexamen i audiologi. Iris är doktorand inom Funktionsnedsättning och Samhälle vid institutionen för hälsovetenskaper. Hennes avhandlingsarbete syftar till att undersöka ungdomars fritidsbullerexponering, specifikt musiklyssningsvanor, i relation till hörselfunktion och prevention av buller-relaterade hörselskador. Iris undervisar på grund-och avancerad nivå för audionomstuderande. 

About Iris Elmazoska

Iris Elmazoska is a registered audiologist with a Master's degree (1 year) in Audiology. She is a doctoral student in Disability Research at the School of Health Sciences. Her thesis project investigates recreational noise exposure, specifically music listening habits, among children, adolescents, and young adults, and how this relates to hearing function and the prevention of auditory damage. Iris teaches in undergraduate and advanced levels for audiology/hearing science students.