This page in English

Forskningsprojekt

Hörselrisktagande bland barn och ungdomar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Stephen Widen

Forskningsämne

Forskningen fokuserar barn och ungdomars attityder till buller och stark musik samt deras exponering för starka ljudvolymer i samband med exempelvis konsertbesök, rockfestivaler, lyssnande på mp3-spelare etc. Centralt för projektet är att finna faktorer som leder till en medvetenhet om riskerna med buller det vill säga att det bland annat kan leda till utvecklandet av hörselskador och tinnitus, men också att söka finna faktorer som kan förebygga uppkomsten av bullerinducerade hörselskador.

Peer-review artiklar

Widén, S.E. (in press). A suggested model for decision-making regarding hearing preventive behaviour. ?A system theoretical approach. International Journal of Audiology.

Widén, S.E., Bohlin, M., & Johansson, I. (2011) Gender perspectives in psychometrics related to leisure time noise exposure and use of hearing protection. Noise & Health, 55: 407-414.

Bohlin, M.C., Sorbring, S., Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2011). Risks and Music ?Patterns among young women and men in Sweden. Noise & Health, 53: 310-319.

Widén, S.E., Holmes, A.E., Johnson, T., Bohlin, M., & Erlandsson, S.I. (2009). Hearing, hearing-related risk-taking behavior and attitudes towards noise among young American adults. International Journal of Audiology, 48: 537-545.

Erlandsson, S.I., Holmes, A.E., Widen, S.E., Bohlin, M. (2008). Cultural and social perspectives on attitudes, noise and risk behaviour in children and young adults. Seminars in Hearing, 29: 29-41.

Holmes A.E., Widén, S.E., Erlandsson, S.E., Carver, C.L.,White, L.L. (2007). Perceived hearing status and attitudes towards noise in young adults. American Journal of Audiology, 16: 182-189.

Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2007). Risk perception in musical settings ?a qualitative study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2:1, 33-44.

Widén, S.E., Holmes, A.E., Erlandsson, S.I. (2006). Reported Hearing Protection Use in Young Adults from Sweden and the USA: Effects of Attitude and Gender. International Journal of Audiology 45: 273-280.

Olsen-Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2004). The Influence of Socio-Economic Status on Adolescent Attitude to Social Noise and Hearing Protection. Noise & Health 7: 25, 59-70.

Olsen-Widén, S.E., & Erlandsson, S.I. (2004). Self-Reported Tinnitus and Noise Sensitivity among Adolescents in Sweden. Noise & Health 7: 25, 29-40.

Erlandsson, S.I., & Olsen, S.E. (2004). The effects of noise, attitudes, and risk taking on children and young adults. Perspectives on hearing and hearing disorders in childhood. American Speech Language-Hearing Association, 14 (1): 9-13.

Publicerade bokkapitel
Bohlin, M., & Widén, S.E. (2008). Risktagande -hot eller utveckling? I: Erlandsson, S.I., & Sorbring, E. Ung på 2000-talet ?Perspektiv på ungdomars vardag. Högskolan Västs rapportserie.

Erlandsson, S.I, & Widén, S.E. (2006): Riskbeteende och sociala faktorers betydelse för barn och ungdomars hörsel. I: E. Hjelmquist (red). Inre och yttre världar ? Funktionshinder i psykologisk belysning. Studentlitteratur

Finansiärer