This page in English

Forskargrupp

Funktionsnedsättning - Samhälle (FunkSam)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sarah Granberg

Forskningsämne

I forskargruppen FunkSam bedrivs projekt som belyser relationen mellan personer med olika typer av funktionsnedsättningar och det omgivande samhället. Det kan, till exempel, handla om funktionsnedsättning i skola eller arbetsliv, men också fritid och boende, och hur tillgänglighet i omgivningen och socialt stöd påverkar den enskildes förutsättningar för vardagsfungerande och delaktighet. Det kan också handla om hur miljön, såsom buller, inverkar på individers funktionalitet och hälsa.

Forskningen inom FunkSam har ofta ett bio-psyko-socialt angreppssätt vilket förenklat innebär att vi strävar efter en helhetssyn i förhållande till individens funktionsnedsättning. Projekten belyser det komplexa samspel som råder mellan individens kroppsliga och mentala förmågor, de olika aktiviteter som individen utför i det dagliga livet och faktorer i omgivningen och miljön som på något sätt har en inverkan på individen, aktivitetsutförandet och individens delaktighet i aktiviteten. Hälsa och hälsofrämjande i relationen individ-miljö eller miljö–individ är också centrala begrepp och aspekter som beaktas i gruppens olika forskningsprojekt.

Ytterligare deltagare i forskargruppen: Kajsa Jerlinder, Högskolan i Gävle (HiG).

En tecknad bild av en glob med pusselbitar och siluetter av människor framför.