This page in English

Isabelle Grafver

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Isabelle Grafver

Isabelle Grafver är doktorand i medicinsk vetenskap, inriktning kirurgi, och ST-läkare i Anestesi och intensivvård vid Kärl-thoraxkliniken.

Forskning

Målsättning med forskningen är att retrospektivt och prospektivt studera postoperativ mortalitet och komplikationer samt dess riskfaktorer vid avancerad aortaaneurysmkirurgi vid Kärl-Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Retrospektivt kommer vi att gå igenom existerande journaluppgifter av de patienter som har genomgått elektiv eller akut endovaskulär aortakirurgi för komplicerade aortaaneurysm vid Kärl-Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Pre-, peri- och postoperativa data kommer att sammanställas liksom postoperativa komplikationer och överlevnad.

Prospektivt kommer vi att följa patienter som genomgår avancerad aortaaneurysmkirurgi pre-, peri- och postoperativt för att kartlägga komplikationer. De viktigaste undersökningsvariablerna inkluderar frekvens av postoperativa komplikationer och mortalitet, samt analys av blod, urin och ryggmärgsvätska.