This page in English

Jack Lainpelto

Befattning: Universitetslektor Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post: amFjay5sYWlucGVsdG87b3J1LnNl

Telefon: 019 302038

Rum: K1113

Forskningsämne

Om Jack Lainpelto

Mitt forskningsintresse kretsar primärt kring sambandet mellan två fenomen, makt och arbetsliv. Vi lever idag i ett samhälle där frågan om sysselsättning har blivit en central utgångspunkt för den gemensamma framtidstron. Samtidigt har individualiseringen vuxit sig stark, vilket inte minst uttrycks av föreställningar om arbetslivet som en arena för självförverkligande. I skärningspunkten där makt och individualiserade människor möts är jag intresserad av frågor som rör yrkesval, utbildningsval och upplevelser av egenmakt. Dessa frågor ger möjlighet att ur ett större perspektiv undersöka hotell- och restaurangbranschen och bidrar till att belysa företagens viktigaste resurs: De yrkesverksamma människorna.