This page in English

Forskningsprojekt

Servicemöten och trakasserier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jack Lainpelto

Forskningsämne

Med anledning av senare tids MeToo-kampanjerna har frågan om sexuella trakasserier återaktualiserats i samhällsdebatten. Då debatten handlar om arbetsplatsen riktas ljuset vanligtvis mot sexuella trakasserier från chefer mot anställda eller mellan anställda. Dock förekommer samma problematik även i servicemötet, men där serviceanställdas utsatthet för sexuella trakasserier från gäster oftare framstår vara ett dolt problem. 

I detta projekt är syftet att studera samband mellan arbetsmiljö, den nära relationen till gästen och utsatthet för sexuella trakasserier. Ambitionen är att med den inhämtade kunskapen medverka till en bättre arbetsmiljö för en ofta mindre uppmärksammad yrkesgrupp. Projektet vill bidra till en generell statushöjning av serviceyrket, något som samspelar med strävan att göra hotell- och restaurangbranschen mer attraktiv, bland både arbetssökande och den befintliga personalen.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet