This page in English

Forskargrupp

Hållbart arbetsliv i restaurangbranschen

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Lotte Wellton

Forskningsämne

Restaurangbranschen är under förändring och arbetsvillkoren för de verksamma behöver bli en del i den omdaningen. En positiv utveckling av  det dagliga arbetet och mötet med gäster samt ökade karriärmöjligheter krävs för att få personal att söka sig till restaurangbranschen och att stanna kvar. Forskargruppens fokus är, mot bakgrund av kraven, frågor som rör den sociala hållbarheten i branschen med koppling till finansiell hållbarhet.

Gruppens pågående forskning handlar om bland annat ungt ledarskap, sexuella trakasserier i servicemötet samt sustainable accounting.  

Forskargruppen samverkar i gemensamma projekt samt nätverkar med nationella och internationella forskare inom hospitalityfältet för framtida forskningsprojekt.

Finansiärer

  • Örebro universitet