This page in English

Jenny Bonnevier

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jenny Bonnevier

Jenny Bonnevier är docent i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes teoretiska hemvister är material feminisms, more-than-human studies och kritisk posthumanism.

Undervisning

Bonnevier undervisar framför allt inom lärarutbildningens kurser i engelska, särskilt de med inriktning på ämnesdidaktik, litteratur, och kultur. Hon undervisar dessutom på fristående kurser inom bland annat spekulativ fiktion.

Forskning

Bonneviers pågående forskning undersöker spekulativ fiktion som utmanar antropocentriska världsbilder.  Hur kan dessa texter hjälpa oss att formulera nya förståelser av hållbara och rättvisa samhällen? Litteratur från "the black diaspora" och berättartraditioner hemmahörande hos nordamerikanska ursprungsbefolkningar samt feministiska berättartraditioner är i centrum. Ett viktigt fokus är potential och begränsning i begreppet "transspecies kinship." I ett annat projekt, tillsammans med Berit Åström vid Umeå universitet, studerar hon hur androider och AI system blir del av släktskapsformationer och utför omsorgsarbete i spekulativ fiktion. Hennes forskning har tidigare fokuserat reproduktiv teknik samt släktskapsformationer i samtida populärkultur.

Antologin Kinship in the Fiction of N.K. Jemisin: Relations of Power and Resistance  utkom på Lexington Books under våren 2023. 

Hon är medlem i Science Fiction Research Association samt International Association for the Fantastic in the Arts.

Bonnevier disputerade 2005 i engelska, särskilt amerikansk litteratur, vid Uppsala universitet, på avhandlingen Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason

Bonnevier är också intresserad av ämnesdidaktisk forskning, särskilt vad rör hur framtidsskildringar kan användas som en resurs i undervisningen, och då särskilt engelskämnet, för att skapa förståelse och handlingskraft nödvändig för en mer hållbar värld.

Uppdrag mm

Bonnevier sitter sedan 2010 i styrelsen för The Swedish Association for American Studies (ordförande 2012-2016 och 2020- 2024). Under perioden 2016-2018  satt hon i styrelsen för Advanced Cultural Studies Institute in Sweden (ACSIS). Hon sitter i redaktionsrådet för tidskriften American Studies in Scandinavia och har varit ledamot redaktionsrådet för Tidskrift för genusvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)