This page in English

Jenny Bonnevier

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jenny Bonnevier

Jenny Bonnevier är lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes teoretiska hemvister är feministisk teori, särskilt material feminisms, och cultural studies.

Undervisning

Bonnevier undervisar framför allt inom lärarutbildningens kurser i engelska, särskilt de med inriktning på ämnesdidaktik, litteratur och kultur. Hon undervisar dessutom på fristående kurser inom spekulativ fiktion och afroamerikanska kvinnliga författare.

Forskning

Bonneviers pågående forskning undersöker hur spekulativ fiktion som skildrar samhällen där människans plats världen framställs på sätt som utmanar antropocentriska världsbilder  kan hjälpa oss att formulera nya förståelser av hållbara och rättvisa samhällen. Litteratur från "the black diaspora" och berättartraditioner hemmahörande hos nordamerikanska ursprungsbefolkningar samt feministiska berättartraditioner är i centrum. Potential och begränsning i begreppet "transspecies kinship" är ett viktigt fokus. Hennes forskning har tidigare fokuserat reproduktiv teknik samt släktskapsformationer i samtida populärkultur och antologin Kinship in the Fiction of N.K. Jemisin: Relations of Power and Resistance som hon är samredaktör för utkommer på Lexington Books under våren 2023. 

Hon är medlem i Science Fiction Research Association samt International Association for the Fantastic in the Arts.

Bonnevier disputerade 2005 i engelska, särskilt amerikansk litteratur, vid Uppsala universitet, på avhandlingen Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason

Bonnevier är också intresserad av ämnesdidaktisk forskning, särskilt vad rör hur framtidsskildringar kan användas som en resurs i undervisningen, och då särskilt engelskämnet, för att skapa förståelse och handlingskraft nödvändig för en mer hållbar värld.

Uppdrag mm

Bonnevier sitter sedan 2010 i styrelsen för The Swedish Association for American Studies (ordförande 2012-2016 och 2020- 2024). Under perioden 2016-2018  satt hon i styrelsen för Advanced Cultural Studies Institute in Sweden (ACSIS). Hon sitter i redaktionsrådet för tidskriften American Studies in Scandinavia och har suttit i redaktionsrådet för Tidskrift för genusvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)