This page in English

Jenny Bonnevier

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Forskningsämne

Om Jenny Bonnevier

Jenny Bonnevier är lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes teoretiska hemvister är feministisk teori och cultural studies.

Undervisning

Bonnevier undervisar framför allt inom lärarutbildningens kurser i engelska, särskilt de med inriktning på ämnesdidaktik, litteratur och kultur.

 

Forskning

Bonnevier disputerade 2005 i engelska, särskilt amerikansk litteratur, vid Uppsala universitet, på avhandlingen Estranging Cognition: Feminst Science Fiction and the Borders of Reason. Hennes nuvarande forskning faller inom det bredare fältet Cultural Studies och arbetsnamnet för det pågående projektet är "(Un)making Families: Representations of Reproductive Technologies and the Politics of Family in Contemporary American Culture".

Bonnevier är också intresserad av ämnesdidaktisk forskning, särskilt vad rör relationerna mellan läsande av skönlitteratur, (kulturell) identitet, erfarenhet och läsförståelsebegreppet i engelskämnet i gymnasieskolan.

Uppdrag mm

Bonnevier sitter sedan 2010 i styrelsen för The Swedish Association for American Studies (ordförande 2012-2016 och 2020- 2022). Under perioden 2016-2018  satt hon i styrelsen för Advanced Cultural Studies Institute in Sweden (ACSIS). Hon har även suttit i redaktionsrådet för tidskriften American Studies in Scandinavia samt Tidskrift för genusvetenskap.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Öberg Tuleus, M. , Olsson, A. & Bonnevier, J. (2012). Sharing: a Comperative Perspective on the Relation Between Teaching and Learning. Journal of the Comenius Association (21), 7-12.

Artiklar, forskningsöversikter

Bollobás, E. , Kušnír, J. , Zygadło, G. , Clary, F. , Francescato, S. , Nabae, H. , Tsujimoto, Y. , Bonnevier, J. & et al. (2016). International Scholarship. American Literary Scholarship, 2014 (1), 415-494.
Clary, F. , Giesenkirchen Sawyer, M. , Puglisi, F. , Ærvold Bjerre, T. , Bonnevier, J. , Habegger-Conti, J. , Nyman, J. & Cohn, D. (2015). International Scholarship. American Literary Scholarship, 2013 (1), 427-496.
Bonnevier, J. , Clary, F. , Puglisi, F. , Tsujimoto, Y. , Nabae, H. , Aervold Bjerre, T. , Habegger-Conti, J. , Nyman, J. & et al. (2014). International Scholarship. American Literary Scholarship, 2012 (1), 403-480.
Bonnevier, J. , Heide, M. , Ciani Forza, D. , Beppu, K. , Aervold Bjerre, T. , Habegger-Conti, J. & Nyman, J. (2012). International Scholarship. American Literary Scholarship, 2010 (1), 449-507.
Bonnevier, J. , Clary, F. , Heide, M. , Ciani Forza, D. , Aervold Bjerre, T. , Johannessen, L. , Nyman, J. & Márquez, A. C. (2011). International Scholarship. American Literary Scholarship, 2009 (1), 465-520.

Artiklar, recensioner

Bonnevier, J. (2020). Book Review: Equine Fictions. Human-Horse Relationships in Twenty-First-Century Writing. American Studies in Scandinavia, 52 (1), 149-152.

Doktorsavhandlingar

Bonnevier, J. (2005). Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason. (Doctoral dissertation). Uppsala: Engelska institutionen.

Kapitel i böcker, del av antologier

Bonnevier, J. (2021). Plan B: Single Women, Romantic Love and the Making of Babies in The Back-Up Plan and The Switch. I: Åström, Berit; Bergnehr, Disa, Single Parents: Representations and Resistance in an International Context (ss. 235-251). . Palgrave Macmillan.
Bonnevier, J. (2020). "Whilaway"? På jakt efter en feministisk framtid i det amerikanska politiska landskapet. I: Niklas Bolin; Kajsa Falasca; Marie Grusell; Lars Nord, Stjärnspäckat: Reflektioner från amerikanska presidentvalet 2020 av ledande forskare (ss. 62-62). Sundsvall: Mittuniversitetet.
Bonnevier, J. (2019). Making Clones, Making Mothers: Motherhood in Orphan Black. I: Janet Brennan Croft and Alyson R. Buckman, Sisterhood, Science and Surveillance in Orphan Black: Critical Essays (ss. 58-76). . McFarland.
Bonnevier, J. (2016). "Lärdomar som vi aldrig anade": Doris Lessing som science fiction-författare. I: Ingrid Holmquist och Anna Cavallin, Doris Lessing: en författare i vår tid (ss. 195-211). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur.
Bonnevier, J. (2005). Drawing a Line: Science Fiction or Fantasy?: The Case of Ursula Le Guin's Always Coming Home  . I: Åsa Johansson och Petra Ragnerstam, Limitation and Liberation: Women Writers and the Politics of Genre (ss. 51-57). Uppsala: Uppsala universitet.
Bonnevier, J. (2002). Sharing Knowledges, Changing Identities: Female Exchanges in Joanna Russ's The Female Man. I: Kerstin W. Shands, Collusion  and Resistance: Women Writing in English. Huddinge: Södertörn Högskolepress.

Konferensbidrag

Bonnevier, J. (2018). Making Babies and Making Home in an All-female World: Reproduction, Sexuality, and Belonging in Nicola Griffith's Ammonite. Konferensbidrag vid 10th Biennial Conference of The Swedish Association for American Studies (SAAS), "Open Covenants: Pasts and Futures of Global America", Stockholm, Sweden, September 28-30, 2018.
Bonnevier, J. (2018). Plan B: Single Women, Romantic Love and the Making of Babies in The Back-Up Plan and The Switch. Konferensbidrag vid Close Relations: A Multi-and Interdisciplinary Conference on Critical Family and Kinship Studies, Uppsala, Sweden, October 24-26, 2018.
Bonnevier, J. (2016). In the Womb of Utopia: Feminist Science Fiction and Representations of Reproductive Technology. Konferensbidrag vid Ninth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies, Gothenburg University, Sweden, September 30 - October 1, 2016.
Bonnevier, J. (2015). Family Values and Commercial Vices: Stories of Surrogacy in Contemporary US Culture. Konferensbidrag vid "American Values: Public Virtues, Private Vices?" The Nordic Association for American Studies 24th Biennial Conference at Oulu University, May 11-13, 2015..
Bonnevier, J. (2014). Who are all right in America? : reproductive technology, race, gender and sexuality in The kids are all right and Made in America. Konferensbidrag vid Eighth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies, Örebro, Sweden, September 26-27, 2014.
Bonnevier, J. (2013). Born in the USA: representations of reproductive technology and the politics of family. Konferensbidrag vid The 23rd Biennial Conference of the Nordic Association for American Studies, Karlstad, Sweden, May 23-24, 2013.

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).