This page in English

Jenny Bonnevier

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303080

Rum: F3157

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Jenny Bonnevier

Jenny Bonnevier är lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hennes teoretiska hemvister är feministisk teori och cultural studies.

Undervisning

Bonnevier undervisar framför allt inom lärarutbildningens kurser i engelska, särskilt de med inriktning på ämnesdidaktik, litteratur och kultur.

Forskning

Bonnevier disputerade 2005 i engelska, särskilt amerikansk litteratur, vid Uppsala universitet, på avhandlingen Estranging Cognition: Feminst Science Fiction and the Borders of Reason. Hennes nuvarande forskning faller inom det bredare fältet Cultural Studies och arbetsnamnet för det pågående projektet är "(Un)making Families: Representations of Reproductive Technologies and the Politics of Family in Contemporary American Culture".

Bonnevier är också intresserad av ämnesdidaktisk forskning, särskilt vad rör relationerna mellan läsande av skönlitteratur, (kulturell) identitet, erfarenhet och läsförståelsebegreppet i engelskämnet i gymnasieskolan.

Uppdrag mm

Bonnevier sitter sedan 2010 i styrelsen för The Swedish Association for American Studies (ordförande 2012-2016 och 2020- 2022). Under perioden 2016-2018  satt hon i styrelsen för Advanced Cultural Studies Institute in Sweden (ACSIS). Hon har även suttit i redaktionsrådet för tidskriften American Studies in Scandinavia samt Tidskrift för genusvetenskap.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter