This page in English

Forskningsprojekt

Hominida ekologier och artöverskridande släktskap: Att föreställa sig beboeliga världar i en (post)apokalyptisk samtid

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Jenny Bonnevier

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Formulerar förståelser av människan som möjliggör beboeliga mer-än-mänskliga-världar genom analys av samtida, social rättvisefokuserad SF.

Se den engelska versionen för en längre projektbeskrivning.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet