This page in English

Joakim Nergelius

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303518, 0707 615422

Rum: L2410

Joakim Nergelius
Forskningsämne

Om Joakim Nergelius

Jag är professor på Örebro universitet sedan 2003 och var universitetets förste professor i juridik. Dessförinnan blev jag jur.dr. och docent i konstitutionell rätt vid Lunds universitet 1996 samt docent i komparativ rätt och Europarätt vid Åbo Akademi 2003. Innan jag kom till Örebro tjänstgjorde jag som lektor vid Lunds universitet samt vid EU-domstolen 1997-98 och EU:s regionkommitté 2002-03.

Mina forskningsområden är svensk och komparativ konstitutionell rätt samt EU-rätt, särskilt gällande institutioner, mänskliga rättigheter och förhållandet mellan EU-rätt och nationell rätt. Bland mina senare publikationer märks artikeln

The Relationship Between National Constitutional Courts and the EU Court of Justice – A Matter of Growing Importance in Times of a “Rule of Law Battle”, in R. Arnold/I. Danéliené (eds.), The Concepts of Democracy as Developed by Constitutional Justice, Vilnius 2020 p. 316-341 och studien  EU:s rättighetsstadga 20 år: Vad har den åstadkommit?, Sieps, Epa (European Policy analysis) 2020:13, Stockholm 2020.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)