This page in English

Forskningsprojekt

Member States' Constitutions and EU Integration

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2012

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Projektansvarig Senior Scientist Roman Puff, University of Salzburg, Österrike.

Finansiär: European Commission.

Mer information om forskningsprojektet finns på engelska.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Centre of European Union Studies
  • ECSA, European Community Studies Association
  • Roman Puff, Universität Salzburg